zastitnik-gradjana sPovodom dopisa koji je AŽC uputio Zaštitiniku građana u vezi sa postupanjem policijskih službenika u slučaju korišćenja mal. deteta radi hapšenja lica osumnjičenog za ubistvo, Zaštitnik građana je utvrdio da su policijski službenici povredili načelo zakonitosti .

sluzbeni-list-55-11Skupština grada Beograda usvojila je 23. decembra 2011. godine Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite (Sl. list grada Beograda 55/11) kojom su uklonjene diskriminatorne odredbe prethodne Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda.

daphne-logoMreža organizacija „Žene – siromaštvo – razvoj“ čiji rad koordinira Autonomni ženski centar, zajedno sa  Mrežom  „Žene protiv nasilja“ i  Mrežom organizacija za decu Srbije - MODS, uputila je inicijativu Ministarstvu rada i socijalne politike, ministru Rasimu Ljajiću i državnoj sekretarki Snežani Lakićević, za pristupanje Republike Srbije EU Programu Daphne III.

guatemalalepa mladjenović
’Prisutna!: Ja sam glas sećanja i telo slobode’
Priča sa Drugog festivala sećanja žena silovanih u ratu,
Čimaltenango, Gvatemala, februar 24.-28. 2011.