Autonomni ženski centar [AŽC]

Tiršova 5a
11000 Beograd
mail: azc@azc.org.rs

Program konsultacije za žene

Tel. 0800 100 007
Mail: zene.savet@azc.org.rs

Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici

Tel./Fax 2687 190
Mail: dobre_prakse@azc.org.rs

Kontakt osoba za medije

Tel./Fax 2687 190
Mail: sanjap@azc.org.rs