Zdravstvene posledice nasilja u partnerskim odnosima

Ovaj seminar se redovno akredituje od 2011. god. odlukom Zdravstvenog saveta Srbije. Poslednje rešenje o aktreditaciji od 5.3.2018. godine nosi oznaku C-1-11/18.

Autorke/-i programa:

Tanja Ignjatović, Đorđe Alempijević, Bosiljka Đikanović, Olivera Mladenović
Kontakt osoba: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar, Tiršova 5a, Beograd
011 2687 190
Email: dobre_prakse@azc.org.rs

Ciljevi programa:

  • Sticanje znanja i veština za prepoznavanje i razumevanje specifičnosti fenomena nasilja u partnerskim odnosima;
  • Podizanje svesti i prepoznavanje zdravstvenih posledica koje se javljaju usled izloženosti nasilju;
  • Usvajanje osnovnih principa u komunikaciji sa osobama koje su izložene nasilju u partnerskim odnosima i prepoznavanje bezbednosnih rizika;
  • Usvajanje osnovnih principa i procedura u radu, u skladu sa Posebnim protokolom, a sa posebnim naglaskom na prepoznavanje simptoma, procenu bezbednosnih rizika i razmenu naročito osetljivih ličnih podataka, dokumentovanje povreda, pružanje podrške žrtvama u zdravstvenoj ustanovi.

Trajanje programa: jedan radni dan (6 radnih sati)

Maksimalni broj učesnika/-ca: 30

Kontrola kvaliteta (eksterna): Nije bilo eksterne kontrole kvaliteta

Pregled realizovanih seminara pogledajte ovde.