Pružamo besplatnu pravnu podršku u vezi sa postupcima koji se vode:

Zbog krivičnih dela Po Porodičnom zakonu
 • nasilje u porodici
 • nedavanje izdržavanja (alimentacije)
 • zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog deteta
 • silovanje
 • seksualno uznemiravanje
 • proganjanje
 • nanošenje telesnih povreda
 • mere zaštite od nasilja u porodici
 • razvod braka
 • poveravanje i viđanje deteta
 • zakonsko izdržavanje (alimentacija)
Po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici


Možete nam se obratiti i anonimno na 011/2656-178 kako biste se informisale o svojim pravima.

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Privremena promena telefona za pružanje besplatne pravne pomoći
U periodu od 1. juna do 1. septembra 2024.g., besplatna pravna pomoć će se pružati preko broja telefona 065 2656 178


Radnim danima od 10h do 12h i od 17h do 20h
ili putem mejl adrese: pravnapomoc@azc.org.rs

Besplatnu pravnu podršku pružaju diplomirane pravnice sa dugogodišnjim iskustvom rada u Autonomnom ženskom centru.

KRIVIČNI  ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009 i 111/2009)

PORODIČNI ZAKON ( Sl. glasnik RS br. 18/2005)

Nasilje u porodici

KRIVIČNI  ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009 i 111/2009)

Porodičnim zakonom, koji se primenjuje od jula 2005. godine, kod nas su uvedene mere zaštite od nasilja u porodici.