ponedeljak, oktobar 14, 2019

Pružamo besplatnu pravnu pomoć u vezi sa postupcima koji se vode:

Zbog krivičnih dela Po Porodičnom zakonu
  • nasilje u porodici
  • nedavanje izdržavanja (alimentacije)
  • zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog deteta
  • silovanje
  • nanošenje telesnih povreda
  • za mere zaštite od nasilja u porodici
  • za razvod braka
  • za poveravanje deteta
  • za alimentaciju


Možete nam se obratiti i anonimno na 011/2656-178 kako biste se informisale o svojim pravima i po potrebi zakazale termin kod advokatica Autonomnog ženskog centra.

Radnim danima od 10h do 12h ,
ponedeljkom, utorkom i sredom od 17h do 20h ,
četvrtkom od 18h do 20h

Naš pravni tim sastoji se od 4 advokatice, 4 pravnice i 3 volonterke – studentkinje prava.

KRIVIČNI  ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009 i 111/2009)

Opširnije...

PORODIČNI ZAKON ( Sl. glasnik RS br. 18/2005)

Nasilje u porodici

Opširnije...

KRIVIČNI  ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009 i 111/2009)

Opširnije...

Porodičnim zakonom, koji se primenjuje od jula 2005. godine, kod nas su uvedene mere zaštite od nasilja u porodici.

Opširnije...