30 godina logo sU cilju obeležavanja 30 godina rada, Autonomni ženski centar organizuje nagradni konkurs za izradu logoa kojim ćemo obeležiti ovaj važan feministički jubilej.

azcViši javni tužilac posebnog odeljenja za sprečavanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu je odbio da postupa po krivičnim prijavama koje je Autonomni ženski centar podneo protiv sudija i tužilaca u Pirotu, i iste je prosledio Višem javnom tužilaštvu u Pirotu. Takva odluka višeg javnog tužioca ne bi bila sporna da AŽC nije podneo krivične prijave zbog sumnje da su sudije i tužioci iz Pirota učinili krivično delo iz čl. 361 KZ, a ne iz čl. 360 KZ kako je to navedeno u dopisu tužilaštva.

azcAutonomni ženski centar je, na osnovu Izveštaja Zaštitnika građana u slučaju postupanju institucija nakon ubistva žene u Pirotu, podneo krivične prijave protiv sudija Osnovnog suda u Pirotu i tužilaca Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi iz čl. 361 Krivičnog zakonika.

otvoreno pismo s“Celokupna javnost Srbije sa velikim očekivanjima i još većom brigom prati zbivanja u prosveti, jer je prosveta sistem okrenut deci i mladima i ključni sistem koji društvu osigurava prosperitet, stabilnost i napredak. Već godinama svedočimo zanemarivanju obrazovanja kao temelja društvenih vrednosti. To je dovelo do urušavanja kvaliteta obrazovanja i do nepoverenja u obrazovni sistem. 3. maja je zvonilo za uzbunu. Zvonilo je i 6. juna kada je školska godina prekinuta bez obrazloženja i bez sagledavanja posledica. Pitanje je kako će početi i kako će se odvijati sledeća školska godina, koja samo što nije počela”. Autonomni ženski centar potpisao je Otvoreno pismo sa zahtevima upućenim Vladi i Ministarstvu prosvete Republike Srbije.

uzurpacija narodne skupstine sNa delu je čin ekstremnog nasilja nad institucijom Narodne skupštine budući da je odluka narodnih poslanika preinačena bez izjašnjavanja narodnih poslanika, a sve kako bi se obustavio rad Anketnog odbora u vezi sa zločinima od 3. i 4. maja, odnosno kako bi vlast izbegla rizik da politička odgovornost za eksploziju nasilja u društvu postane vidljivija kroz rad tog skupštinskog tela. Autonomni ženski centra potpisao je saopštenje Mreže udruženja građana, novinara i medija protiv nasilja.

Smena Aleksandra MartinovicaZahtevamo hitnu smenu ministra državne uprave i lokalne samouprave Aleksandra Martinovića, kao jedini prihvatljiv i civilizovan ishod njegovog skandaloznog nastupa u Narodnoj skupštini, kojim je najgrublje uvredio građanke i građane Srbije. Služeći se fašistoidnom retorikom i dehumanizacijom političkih protivnika, Martinović je, suprotno Ustavu i svim zakonima Republike Srbije, pozvao na diskriminaciju velikog broja građana, poručujući da oni koji nemaju decu nisu jednako vredni i ne mogu da imaju jednaka prava kao oni koji jesu roditelji.

Titti Carrano sU utorak 27. juna 2023. godine, Autonomni ženski centar održao je onlajn stručni sastanak na temu Potrebe i prava maloletne dece i drugih članova porodice nakon izvršenog femicida. Ovo je drugi stručni sastanak namenjen ženskim organizacijama civilnog društva organizovan u okviru projekta Snažan pokret otpora žena braniteljki ljudskih prava za zaštitu žena žrtava/preživelih rodno zasnovanog nasilja i njihove dece koji finansira Evropska unija. Sastanku je prisustvovalo 46 predstavnica ženskih organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije.

infografika femicid preugovor sU Srbiji femicid nije definisan kao posebno krivično delo, te sudovi ne vode posebnu statistiku. Više od polovine analiziranih femicida nije kvalifikovano kao teško ubistvo, zbog čega su bile izrečene niže kazne.

OportunitetU godini u kojoj su se za prvih šest meseci dogodila dva  masovna ubistva u kojima je ubijeno desetoro dece i osmoro mladih i odraslih osoba, i u kojoj je u porodično-partnerskom odnosu ubijeno najmanje 17 žena, dve devojčice i dva dečaka, nijedan projekat namenjen pružanju besplatne pravne pomoći, kao i podršci žrtvama krivičnih dela nije dobio podršku Vlade  prilikom raspodele pola milijarde dinara prikupljenih po osnovu plaćanja oportuniteta (odlaganja krivičnog gonjenja).

VISOKI SAVET TUILATVA URUAVA DOSTIGNUTI NIVO ZATITE RTAVA NASILJA U BEOGRADUVisoki savet tužilaštva je svojom odlukom od 19. juna 2023. godine o izboru javnih tužilaca, urušilo dostignuti nivo zaštite žrtava nasilja koji je uspostavljen u Beogradu, što posebno zabrinjava u trenutku i kontekstu u kome se ova odluka donosi.