azcNa poziv UN Specijalne izveštačice za nasilje protiv žena i devojčica, njegovih uzroka i posledica za dostavljanje priloga o prostituciji kao vidu nasilja prema ženama, Autonomni ženski centar je dostavio podatke i informacije o položaju žena u prostituciji u Srbiji.

zaposljavanje sastanakAutonomni ženski centar i Više javno tužilaštvo su incirali da se model zapošljavanja žena koje su preživele porodično nasilje primeni na sve beogradske opštine. U toku 2023. godine na ovaj model zapošljavanja upućeno je 276 žrtava sa isksutvom naslilja. Od toga, Autonomni ženski centar je, uz dobijenu saglasnost žena koje su preživele nasilje i koje su bile u potrebi za zapošljavanjem, uputio 17.1 % žena. Od tog broja se 34 % žena zaposlilo, 9% je promenilo zaposlenje, a 8% se prekvalifikovalo za druga nova zanimanja.

izbori 2023 krsenje ljudskih pravaMi dole potpisane organizacije civilnog društva ukazujemo na nedopustivo kršenje ljudskih prava svih građana i građanki Srbije u čitavom izbornom procesu sprovedenom u Srbiji, od trenutka raspisivanja vanrednih parlamentarnih i lokalnih izbora 1. novembra 2023. godine, preko izbornih radnji Republičke izborne komisije i Gradske izborne komisije za grad Beograd koje su potom usledile i koje je kulminiralo u samom izbornom danu 17. decembra 2023. godine.

propustene prilikeU saradnji sa organizacijama iz Mreže Žene protiv nasilja i Mreže za Evropski ženski lobi u Srbiji Autonomni ženski centar sproveo je kampanju na društvenim mrežama čiji je slogan #propusteneprilike. Cilj kampanje bio je da se ukaže na to šta su sve prethodna Vlada i Narodna skupština mogle, a nisu uradile, kako bi se osigurala bolja podrška i zaštita ženama sa iskustvom nasilja, ali i deci svedocima nasilja. Ženske organizacije su pozvale dolazeću Vladu i nove poslanice i poslanike da obezbede dovoljne resurse, odgovarajuće zakon i politike za podršku i zaštitu žena i dece od nasilja, na koju one/ona imaju pravo u skladu sa međunarodnim standardima koje je Srbija preuzela.

Tamara SmidlingKao jedna od organizacija koju podržava švedska Fondacija Kvinna till Kvinna u Srbiji, Autonomni ženski centar učestvovao je na godišnoj prezentaciji aktivnosti u okviru projekta “Participacija i demokratija u Srbiji - Ženska prava u praksi”. Događaj je organizovala ROZA iz Zrenjanina u Kaštelu Ečka, a glavna tema bila su ekonomska i radna prava žena.

30 godina azc sNa Međunarodni dan ljudskih prava obeležile smo 30 godina rada Autonomnog ženskog centra, sa prijateljicama i prijateljima, koleginicama, saradnicama, feminističkim sestrama i saborkinjama ’iz blizu’ i iz daleka! Hvala što ste bile sa nama, hvala na susretima, zagrljajima i rečima.

u susret eu direktivamaPovodom Međunarodnog dana ljudskih prava i obeležavanja 30 godina rada Autonomog ženskog centra u Beogradu održan je stručni sastanak sa predstavnicama organizacija iz Mreže Žene protiv nasilja i Mreže za Evropski ženski lobi u Srbiji. Na sastanku je razgovarano o novoj Direktivi o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i o izmenama Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima za žrtve krivičnih dela. Na sastanku su učestvovale i predstavnice Centra za ženska prava iz Podgorice.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su u regionalnoj konferenciji „Osnaživanje feminističkog pristupa transgeneracijskoj traumi - perspektive žena koje su preživjele ratno seksualno nasilje“ održanoj u Sarajevu i govorile na panelu posvećenom regionalnom aktivizmu i solidarnosti protiv seksualnog nasilja u ratu.

azcAutonomni ženski centar i Dah teatar iz Beograda, uz podršku udruženja žena Anima iz Đulića, organizuju uličnu akciju u sredu 6. decembra 2023. godine od 12h do 13h, na Trgu Republike, kako bi pozvali sve građanke i građane koji poznaju žene koje žive u nasilju da ih ohrabre da se jave ženskim organizacijama koje pružaju pomoć i podršku.

Na poziv Ambasade Bosne i Hercegovine, predstavnica Autonomnog ženskog centra je 29.11.2023. godine učestvovala u Humanitarnoj akciji organizovanoj povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama.