četvrtak, april 02, 2020

majka i deteUsled značajnog broja poziva majki sa pitanjem i problemom sprovođenja sudskih odluka kojima je regulisano održavanje ličnih odnosa maloletne dece i očeva sa kojima deca ne žive, a u toku trenutnih vanrednih okolinosti, Autonomni ženski centar uputio je danas predloge Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu pravde da izdaju jasne instrukcije za sprovođenje ovih sudskih odluka.

Opširnije...

thumb grevioIzjava Marceline Naudi, predsjednice GREVIO Komiteta o potrebi poštovanja standarda Istanbulske konvencije u vrijeme pandemije.

Opširnije...

ewl sKriza usled COVID-19 disproporcionalno pogađa žene i devojčice koje su već ranjive u našem patrijarhalno i neoliberalno kapitalističkom sistemu, sistemu koji ne radi za dobrobit ljudi niti planete, a definitivno ne radi za dobrobit žena i devojčica. U ovim neizmerno teškim vremenima za sve ljude i društva u Evropi i svetu, Evropska unija i države članice moraju pokazati političko liderstvo i hitno osigurati primenu rodno osetljivog odgovora, tako da cenu trenutne krize ne plaćaju žene, pogotovo ne one najmarginalizovanije.

Opširnije...

azc sAutonomni ženski centar zna da vladini pozivi na samoizolaciju i ostanak u kući mogu imati direktne posledice za žene i decu koja preživljavaju nasilje. Dom nije sigurno mesto za žrtve nasilja. Zabrinute smo da će izbegavanje socijalnih kontakata i samoizolacija omogućiti nasilnicima da pojačano kontrolišu i zlostavljaju žrtve i onemogućiti žrtve da stupe u kontakt sa pružateljkama usluga za podršku i institucijama koje pružaju zaštitu. Rast nasilja nad ženama i decom tokom pandemije koronavirusom beleže države od Kine do SAD-a.

Opširnije...

eu info centarU EU info centru u Beogradu organizovana je tribina “Glasovi protiv nasilja nad ženama i devojčicama”, a povodom Međunarodnog dana žena. Na tribini je bilo reči o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, pre svega u obrazovnim ustanovama. Razgovaralo se o aktivnostima koje sprovode civilne organizacije sa mladima i sa nastavnicima, o aktivnostima Grupa za koordinaciju i saradnju, kao i o odgovornosti medija za izveštavanje o nasilju. Ispred Autonomnog ženskog centra učestvovala je Tanja Ignjatović, koja je govorila o važnosti rada sa nastavnicima.

Opširnije...

tanja podgoricaAutonomni ženski centar je učestvovao na konferenciji “OSVIJETLI. VJERUJ. DJELUJ.”, koju su organizovale “Sigurna ženska kuća” iz Podgorice, “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” iz Nikšiča i NVO “Prima”. Tema konferencije bili su izazovi u primeni evropskih standarda u suzbijanju seksualnog nasilja, kao i promocija prve sveobuhvatne studije o seksualnom nasilju nad ženama i decom u Crnoj Gori. Na panelu o mobilizaciji javnosti u borbi protiv seksualnog nasilja govorila je, između ostalih, i Tanja Ignjatović iz AŽC.

Opširnije...

tribina seksualno uznemiravanje na radnom mestu sNa tribini pod nazivom Seksualno uznemiravanje na radnom mestu, organizovanoj na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kojoj su učestvovale Marija Lukić, Nada Sekulić i Jelena Riznić sa Filozofskog fakulteta – Odeljenje za sociologiju, kao i Tanja Ignjatović i Dijana Malbaša, predstavnice Autonomnog ženskog centra, bilo je reči o ličnim iskustvima i institucionalnim odgovorima na seksualno uznemiravanje, kao i o rasprostranjenosti ove pojave u obrazovnim institucijama, njenim posledicama i mogućim merama prevencije i zaštite. Neposredni povod za organizaciju tribine bio je tek usvojeni Pravilnik Filozofskog fakulteta o zašiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja.

Opširnije...

azc sAutonomni ženski centar, Žene u crnom i Fond za humanitarno pravo apeluju na narodne poslanice, članice Ženske parlamentarne mreže, da glasaju protiv Predloga zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica zbog toga što predloženi zakon ne prepoznaje osobe koje su preživele seksualno nasilje u oružanim sukobima kao civilne žrtve rata.

Opširnije...

azc sU danu kada počinje rasprava o Predlogu zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, tzv. „Zakona o nestalim bebama“, Autonomni ženski centar i ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima apeluju na narodne poslanice da pokažu svoju nezavisnost i solidarnost sa majkama nestalih beba i glasaju PROTIV usvajanja ovog zakona.

Opširnije...

svetski dan socijalne pravde sO Srbiji kao evropskom lideru po broju siromašnih, povodom 20. februara, svetskog Dana socijalne pravde, govore Danilo Ćurčić iz Inicijative A11 i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Razgovor vodi Svetlana Lukić.

Opširnije...