ECA WordCloudPredstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na vebinaru posvećenom istraživanjima o nasilju prema ženama i deci u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji Inicijative za istraživanje seksualnog nasilja (Sexual Violence Research Initiative - SVRI).

AŽC raspisuje konkurs za koordinatorku na 60% radnog vremena na projektu “Snažan odgovor u zaštiti ljudskih prava žrtava/preživelih rodno zasnovanog nasilja i njihove dece” u okviru tematskog programa Ljudska prava i demokratija (Evropska komisija) koji traje dve godine (od 1. marta 2023. godine do 28. februara 2025. godine).

dopis nsNa poziv Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine, AŽC je dostavio dopis kojim je iskazao žaljenje zbog načina na koji je Ministarstvo pravde odbilo predloge Autonomnog ženskog centra na Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu, koji su bili dostavljeni tokom javne rasprave. Ministarstvo pravde je predložilo Narodnoj skupštini zakonska rešenja koja su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i Nacionalnom strategijom za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji.

azcAutonomnom ženskom centru su dana 16.1.2023. godine dostavljeni odgovori Zaštitnika građana i Višeg javnog tužilaštva u Nišu povodom Apela AŽC za hitnim reagivanjem i preispitivanjem rada PU Niš u slučaju prijavljenog događaja silovanja u Nišu. Iz odgovora Višeg javnog tužilaštva se može videti da krivično delo lažno prijavljivanje nije predmet konkretnog postupka, niti je naloženo podnošenje krivične prijave u pravcu tog krivičnog dela.

pravosudni zakoniU okviru javne rasprave na nacrte pravosudnih zakona, AŽC je dostavio Ministarstvu pravde komentare i predloge za izmene nacrta Zakona o uredjenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tuzilastvu.

azcAutonomni ženski centar je uputio žalbu Savetu za štampu protiv medijskih portala Mondo, Alo, Dnevno, Novosti, Luftika, Niške vesti, Telegraf, Nova, Informer i Pink zbog izveštavanja o slučaju prijavljenog slučaja silovanja u Nišu.

azcPovodom saopštenja PU Niš u kome je navedeno da je „u razgovoru pre poligrafskog ispitivanja dvadesetdevetogodišnja devojka priznala policiji da je lažno optužila dvadesetdevetogodišnjeg muškarca za silovanje, kao i mesta gde je navodno silovana“ Autonomni ženski centar apeluje na Zaštitnika građana da preispita rad PU Niš i način na koji su uzimane izjave od dvadesetdevetogodišnje devojke kada joj je predočeno da će biti podvrgnuta poligrafskom ispitivanju. Takođe apelujemo na Više javno tužilaštvo u Nišu da, kao nadležni predistražni organ, obavesti javnost o tome u kom pravcu je vođen postupak i šta je od dokaza izvedeno, te da nastavi rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja kako bi tužilaštvo donelo odluku o tome da li ima osnova za pokretanje istražnog postupka ili nema.

pornografija i partnerske veze mladihU okviru preventivnog programa „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje!“ Autonomni ženski centar, zajedno sa timom vršnjačkih edukatorki, pripremio je i pokrenuo nove radionice za mlade žene pod nazivom „Pornografija & partnerske veze mladih“. Online radionice je u prethodnom periodu pohađalo 40 devojaka uzrasta 15 do 26 godina, a radionice će se nastaviti i naredne godine.

dan prevencije FMUAutonomni ženski centar je i ove godine učestvovao na preventivnim aktivnostima u vezi sa sprečavanjem seksualnog uznemiravanja i drugih oblika nasilja na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu.

azcAutonomni ženski centar, Žene u crnom i Dah teatar iz Beograda, uz podršku udruženja žena Anima iz Đulića, Pokreta majke enklava Srebrenica i Zepa iz Sarajeva, Udruženje žena Bratunac iz Sarajeva,  Udruženja žrtava rata Foča 92-95 iz Sarajeva, Centra za žene žrtve rata - Rosa, iz Zagreba, udruženja Protiv zaborava iz Novske, Udruženja žena Peščanik iz Kruševca, udruženja Nena - grupe za mir i prava žena iz Leskovca, udruženja Žene Polimlja iz Prijepolja, udruženja Bona fide iz Pljevlja, okupljene u pokret Ženski sud - feministicki pristup pravdi, organizuju uličnu akciju u utorak 6. decembra 2022. godine od 13h do 14h, na Trgu Republike, pod nazivom „Stop ubijanju žena“