ponedeljak, januar 27, 2020

avon akcijaU okviru akcije „Reci NE nasilju nad ženama“, kompanija Avon uručila je donaciju Autonomnom ženskom centru za nastavak realizacije i unapređenje projekta „Mogu da neću. Ljubav nije nasilje“, sa ciljem da podrži edukaciju mladih o različitim vrstama nasilja.

Opširnije...

cedaw sNa 72 zasedanju UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena razmatran je Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena. Državnu delegaciju je činilo 26 predstavnika/predstavnica izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, kao i dva prevodioca.

Opširnije...

nawo28.2.2019. Ženeva - Na pratećem događaju, koji je organizovan na inicijativu Nacionalnog saveza ženskih organizacija iz Engleske (The National Alliance of Women’s Organisations – NAWO), na panelu „Razvoj edukacije: Resurs za ljudska prava“, govorila je predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, na temu „Zašto i kako uključiti temu rodno zasnovanog nasilja u aktivnosti srednjih škola“.

Opširnije...

koalicija logo sKao što je u više navrata navođeno (tokom praćenja primene aktivnosti iz AP za Poglavlje 23), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja realizovalo je izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije bez javne rasprave, a nacrt zakona nije bio dostupan ni na sajtu tog ministarstva.

Opširnije...

medijska strategija sAutonomni ženski centar je u okviru javne rasprave podneo komentare i dopune na nacrt Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji. Ključni komentar odnosi se na činjenicu da Strategija mora da bude rodno osetljiva i rodno specifična, zato što žene čine 51% društva i zato što bi javno infortmisanje trebalo da omogući dostizanje rodne ravnopravnosti u svim sferama javnog i privatnog života (u skladu sa međunarodnim standardima, domaćim zakonima i strateškim dokumentima u toj oblasti).

Opširnije...

cedaw zenevaNa 72 zasedanju UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena, na kojoj će se razmatrati Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (28.2.2019. godine), održan je neformalni sastanak članica/članova Komiteta sa predstavnicama NVO iz Srbije, Velike Britanije i Bocvane (25.2.2019. godine).

Opširnije...

violence women sNa poziv GREVIO komiteta upućenog ženskim grupama, predstavnice Autonomnog ženskog centra su 25. februara prisustvovale konsultacijama u prostorijama kancelarije Saveta Evrope. Okrugli sto organizovan je u okviru posete GREVIO izveštačica, Simone Lanzoni iz Italije i Aleid van den Brink iz Holandije, a povodom prve evaluacije primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Srbiji.

Opširnije...

ktk logoŠvedska organizacija Kvinna till Kvinna organizovala je studijski boravak za predstavnice ženskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana u Švedskoj. Na tematskim radionicama razmatrane su okolnosti u kojima deluju ženske organizacije civilnog društva, posebno u odnosu na (pret)pristupne aktivnosti za članstvo u Evropskoj uniji. Takođe, posetile su Ministarstvo inostranih poslova Švedske, Ministarstvo zdravlja i socijalne politike, SIDA organizaciju, imale su susrete sa švedskim kandidatkinjama za Evropski parlament, švedskim novinarkama i aktivistkinjama.

Opširnije...

azc sAutonomni ženski centar podržava zahtev Beogradskog centra za ljudska prava i Komiteta pravnika za ljudska prava da se ova udruženja priključe radu radne grupe za izmene i dopune Krivičnog zakonika, formirane od strane Ministarstva pravde, a povodom razmatranja inicijative uvođenja kazne doživotnog zatvora i pooštravanja propisanih kazni za određena krivična dela.

Opširnije...

ksenija turkovicU nameri da doprinese usaglašavanju zakonskih određenja krivičnog dela silovanje (KZ RS čl. 178) sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, Autonomni ženski centar je inicirao stručni sastanak, na kom je razgovarano o pozitivnim obavezama države.

Opširnije...