uticaj digitalnog nasilja na mlade sU okviru diskusije povodom izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodina 2022-2025, a na inicijativu Evropskog omladinskog centra Vojvodine, AŽC je poslao svoje komentare iz oblasti digitalnog nasilja prema i među mladima.

U okviru društveno odgovornog projekta „Dobra dela stvaraju heroje“ kompanija Daibau.rs pripremila je listu neprofitnih organizacija koje će u narednom periodu promovisati putem svog vebsajta i u okviru magazina Daibau. Jedna od organizacija na listi je i Autonomni ženski centar.

azcDane za nama obeležila su dva femicida, jedan pokušaj femicida i nekoliko slučajeva nasilja u porodici prema ženama. Osim ljutnje i tuge, ovaj niz ostavlja i utisak da nadležne institucije imaju samo deklarativnu opredeljenost da zaustave nasilje prema ženama i spreče ubistva. Na ovaj zaključak upućuju podaci da je u Beogradu dan pre ubistva žrtva prijavila sina za nasilje u porodici, dok je žena u Vranju ubijena istog dana kada je održano ročište po prijavi koju je podnela protiv supruga za nasilje u porodici.

radionica 22 03Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture (KRCT), Autonomni ženski centar (AŽC) i Žene u crnom (ŽUC) organizovali su 22.3.2022. zajedničku radionicu sa ženskim organizacijama civilnog društva iz Kosova i Srbije tokom koje smo govorile o pravima i potrebama žena koje su preživele seksualno nasilje, posebno seksualno nasilje tokom rata.

preugovor izbori sprEUgovor koalicija je sastavila predloge ključnih reformi na kojima bi trebalo da radi buduća izvršna i zakonodavna vlast nakon izbora 3. aprila. Pored opštih načela za unapređenje postojećeg stanja vladavine prava i demokratije u Srbiji, članice koalicije izdvajaju, svaka u svom polju ekspertize, koji su ključni problemi u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, antidiskriminacione politike, migracija i azila, borbe protiv trgovine ljudima i regionalnih odnosa.

azcIznenađene i krajnje zabrinute zbog načina na koji je u javnosti iskorišćeno pitanje društvenog problema femicida, obraćamo se saopštenjem i najoštrije osuđujemo zloupotrebu i polemike o žrtvama ovog zločina.

preugovor ref agenda 2022 sNova Reformska agenda koalicije prEUgovor pruža kratki pregled i preporuke o ključnim problemima na čijem rešavanju treba raditi u 2022. godini u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

azcKonzorcijum organizacija koji čine Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava uputio je pismo ser Stjuartu Piču, specijalnom izaslaniku britanskog premijera za Zapadni Balkan. „Ono što mi, kao mirovne i ženske organizacije, smatramo posebno važnim jeste zaduženje da nastavite rad na poboljšanju rodne ravnopravnosti i primeni Inicijative preveniranja seksualnog nasilja u konfliktima (Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative, PSVI), koje je deo vašeg portfolija.

azcAutonomni ženski centar i Mreža organizacija za decu Srbije podsećaju sve državne organe, prvenstveno tužilaštvo, da slučajevima prijava nasilja prema deci pristupaju sa dužnom pažnjom i da sudu predlažu sve mere kojima će se zaštiti život i sprečiti višestruka viktimizacija dece. Iako su i AŽC i MODS svesni činjenice da Srbija punih deset godina nije uskladila Zakon o maloletnim učiniocima i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih oštećenih sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, ta činjenica ne sprečava tužilaštva da maloletnim oštećenima dodeljuju status posebno osetljivog svedoka, postavljaju punomoćnike po službenoj dužnosti, predlažu sudu određivanje mere pritvora, kao i da predlažu sudu da osumnjičenima izreknu meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem ili zabranu posećivanja određenih mesta.

svaki minut je vazan sRegionalne aktivistkinje i članice nevladinih organizacija iz preko 40 organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore su u ponedeljak 17. januara pozvale institucije koje su odgovorne za sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama da od 2022. rade svoj posao odgovorno i savesno i da zaštite preživele, hitno postupaju i adekvatno kazne počinioce jer SVAKI MINUT JE VAŽAN!