Neda Božinović

Još pre 1918. godine u svim zamljama postojale su ženske humanitarne, verske, prosvetarske i profesionalne organizacije, sa izrazitim podelama na verskoj nacionalnoj osnovi. Ukoliko su neke od tih organizacija i sadržavale poneku od feminističkih ideja, ona je ostajala u drugom planu ili je potpuno zanemarena.

Žene socijaldemokratkinje delovale su u radničkim partijama ili društvima i u sindikalnim organizacijama. Oni su u to vreme kako je to bila praksa u svim socijaldemokratskim partijama, zahteve za ravnopravnost žena podređivali zahtevima za oslobađanje radničke klase, polazeći od klasičnog shvatanja da će oslobođenje žena biti automatska posledica klasnog oslobođenja.

Neda Božinović

Godine pred rat ispunjene su mnogim štrajkovima i demonstracijama i raznim političkim akcijama. U njima su vidno učestvovale i žene. Njihovi posebni ženski zahtevi postali su deo opštih zahteva. U antifašističkom pokretu su bile ravnopravne sudionice, a njihovi politički zahtevi uvaženi su kao deo zahteva za slobodu i demokratiju. Po prvi put se u jednom širokom pokretu prihvata ideja da slobode i demokratije nema ako se ona ne odnosi i na potlačenu polovinu stanovništva.

Lepa Mlađenović

U državi koju sad imenujemo kao bivša Jugoslavija, feminističke inicijative i grupe pokrenute su krajem sedamdesetih. Naučni radovi na sociološkim i antropološkim međunarodnim seminarima bili su podsticaji za komuniciranje između naučnica koje su izučavale dimenzije diskriminacije žena: Silva Mežnarić, Blaženka Despot, Anđelka Milić....

Uz organizacioni rad žena iz sva tri glavna gada, 1978 nastao je prvi Međunarodni feministički skup DRUG-CA ŽENA, u Beogradu. Skup je bio prekretnica za feministkinje i istoriju civilnog društva u osnivanju u tadašnjoj Jugoslaviji.

Lina Vušković i Sofija Trivunac

Prvi organizovan feministički skup u Beogradu održan je 1978. u Studentskom kulturnom centru u vreme demokratskog procvata ove institucije. To je bio međunarodni skup "Drug-ca žena" koji je organizovala Žarana Papić. Došle su feministkinje iz Italije, Francuske, SAD, Engleske, a sa naše strane su bile Žarana Papić, Rada Iveković, Branka Bogdanov, Sonja Drljević, Borka Pavićević, Jasmina Tešanović, Sofija Trivunac, Lidija Sklevicki, feministkinje iz Zagreba, Ljubljane, Sarajeva.

Skup je bio vrlo živ, dobro je medijski praćen i bio je početna inspiracija za stvaranje prvih feminističkih grupa u Zagrebu, Ljubljani, Beogradu.