Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.
Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

Vesti

28. septembar 2022.

azcAutonomni ženski centar najoštrije osuđuje objavljivanje intervjua sa višestrukim osuđivanim silovateljem Igorom Miloševićem u dnevnom listu „Informer“ i na njihovom YouTube kanalu.

23. septembar 2022.

azcAutonomni ženski centar je na inicijativu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti krajem juna 2022. godine podneo predlog da Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) poveća broj oralnih kontraceptivnih sredstava na A listi (koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja), što je u skladu sa preporukama CEDAW Komiteta Republici Srbiji iz 2019. godine. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je početkom septembra podnela inicijativu za izmenu i dopunu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ostaje da sačekamo reakciju RFZO.

20. septembar 2022.

azcNa teritoriji Beograda je u nedelju uveče ubijena još jedna mlada žena, majka dvoje maloletne dece. To je šesti slučaj femicida na teritoriji Grada Beograda u 2022. godini, a treći na teritoriji opštine Zemun, i to samo u poslednja tri meseca ove godine. Iako mediji izveštavaju da su komšije viđale sada pokojnu S.S. kako stalno nosi tamne naočare i maramu, za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je bilo ko prijavio sumnju na nasilje u porodici.

08. septembar 2022.

azcPo običaju, tokom leta otvaraju se javne rasprave o važnim zakonima i strateškim dokumentima, te nas je i Ministartsvo omladine i sporta „zaposlilo“ komentarisanjem novog Predloga strategije za mlade u Republici Srbiji za period 2023. do 2030. godine. Autonomni ženski centra je podneo 19 predloga za izmene i dopune ciljeva i mera, najveći broj u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava i jedan broj u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trećina predloga je prihvaćena (12 od 19), a samo jedan je odbijen.

Publikacije

silovanje je zlocinPriručnik za žene koje su preživele seksualno nasilje, za sve one koje/koji im mogu biti podrška, ali i za sve druge žene.
Biljana Slavković, Tanja Ignjatović, Đorđe Alempijević, Dijana Malbaša, AŽC