Politika privatnosti

Autonomni ženski centar čuva privatnost svih naših donatora. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o donatorima kako bismo im pravovremeno dostavili obaveštenje i informisali ih u skladu sa dobrim običajima i u cilju pružanja kvalitetnih vesti. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni u Autonomnom ženskom centru, kao i partneri i saradnici odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na Web sajtu.

Načini uplate donacije

Uplatu donacije na našoj internet stranici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro, MasterCard, DINA ili AMEX koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Intesa banka i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanja, banka autorizuje transakciju i time je donacija odobrena. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Politika reklamacija

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, donator/ka može izvršiti reklamaciju slanjem e-maila na adresu azc@azc.org.rs

Povraćaj donacija

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika/ce platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu azc@azc.org.rs ili poštom na adresu Tiršova 5a, 11000 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika/ce kartice i kontakt telefon.

Donator/ka će biti kontaktiran/a od strane Autonomnog ženskog centra u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju Autonomni ženski centar će moći da isplati donatoru/ki samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC, MasterCard, DINA ili AMEX metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Autonomnog ženskog centra obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika/ce kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani. 

Prikupljanje i upotreba podataka

Tokom Vaše posete sajtu možemo prikupiti vaše lične podatke koji su neophodni da podesite svoj nalog, u svrhu naplate donacije. Vaše lične podatke koristimo isključivo i samo kako bi nam omogućili da Vam obezbedimo blagovremene informacije o donacijama i akcijama koje sprovodimo zahvaljujući vašoj podršci, da bismo unapredili rad Web sajta, uspostavili kontakt sa Vama, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Mi ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima, za njihove markentiške potrebe. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke.

Zaštita podataka

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni fondaciji.

3D Secure zaštita za sve fondacije i donatore – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi korisnici AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se donatorima garantuje bezbednost donacije. Brojevi platnih kartica donatora se ne čuvaju na sistemu fondacije a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na sajtu fondacije, tokom komunikacije između Autonomnog ženskog centra i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

Autonomni ženski centar nije u sistemu PDV-a.

Prekid mesečnih donacija

Prekidanje mesečnih donacija donator može izvršiti u bilo kom trenutku, na sledeći način: Unosi e-mail adresu na stranici za donacije u delu gde piše "Već imate aktivnu donaciju", potom će mu stići e-mail sa listom svih dosadašnjih donacija koje je ostvario. Iznad tog spiska stajaće opcija "Otkaži donaciju". Kada klikne na "Otkaži donaciju" otvoriće se stranica na kojoj je potrebno potvrditi otkazivanje mesečnih donacija, nakon čega će se pojaviti poruka da je donacija uspešno otkazana.


Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice.