utorak, avgust 11, 2020

Obaveštenje o radnom vremenu tokom avgusta 2020.

U periodu od 10. do 28. avgusta SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja biće dostupan
svakog radnog dana u skraćenom terminu od 10h do 15h.

Autonomni ženski centar organizuje specijalizovanu podršku ženama koje preživljavaju traume:

  • nasilja u partnerskim odnosima i u porodici:
    psihičko, verbalno, fizičko, seksualno, ekonomsko
  • seksualnog nasilja i uznemiravanja 
    na javnom mestu, u porodici, na poslu, u školi, fakultetu, u ratu, kroz elektronske tehnologije, u obliku prostitucije i pornografije 

Usluge koje pružamo ženama: