sreda, maj 27, 2020

Autonomni ženski centar nastavlja da radi kao pre uvođenja vanrednog stanja

SOS telefon Autonomnog ženskog centra je dostupan svakog radnog dana putem besplatnog broja telefona 0800.100.007 od 10h do 20h

Telefon za pružanje besplatne pravne podrške 011.26.56.178 je dostupan svakog radnog dana od 10 do 12 časova i od 17 do 20 časova (osim petkom).

Pomoć i podršku Autonomnog ženskog centra možete potražiti i putem e-mejla zene.savet@azc.org.rs i pravnapomoc@azc.org.rs, kao i putem Facebook naloga. Mi ćemo vas kontaktirati u što kraćem roku, odnosno u terminu za koji naznačite da bi vam odgovarao.

Autonomni ženski centar organizuje specijalizovanu podršku ženama koje preživljavaju traume:

  • nasilja u partnerskim odnosima i u porodici:
    psihičko, verbalno, fizičko, seksualno, ekonomsko
  • seksualnog nasilja i uznemiravanja 
    na javnom mestu, u porodici, na poslu, u školi, fakultetu, u ratu, kroz elektronske tehnologije, u obliku prostitucije i pornografije 

Usluge koje pružamo ženama: