utorak, maj 26, 2020

Tokom vanrednog stanja javilo nam se 3 puta više žena u situaciji nasilja nego u istom periodu prošle godine.

Iskoristite državnu pomoć od 100€ da ih podržite, bilo da ste se već prijavili ili još razmišljate o tome.

Vaša donacija će biti iskorišćena za:

  • medicinske preglede
  • urgentno prenoćište i prevoz
  • kupovinu školskih knjiga za decu
  • sudske troškove

Ovaj novac je delić pravde za žene kojima država nikada nije nadoknadila štetu za to što ih nije zaštitila od nasilja, iako su pretrpele ozbiljnu povredu ili narušavanje zdravlja.

Donaciju možete uplatiti na:

  • Račun: 205-206669-08
  • Primalac: Autonomni ženski centar, Tiršova 5a, Beograd
  • Svrha: Donacija

Žene vam se zahvaljuju na svakoj donaciji, jer ona čini veliku razliku u njihovom životu, ponekad i razliku između života i smrti