Vaša donacija će biti iskorišćena za:

 • medicinske preglede
 • urgentno prenoćište i prevoz
 • kupovinu školskih knjiga za decu
 • sudske troškove

Ovaj novac je delić pravde za žene kojima država nikada nije nadoknadila štetu za to što ih nije zaštitila od nasilja, iako su pretrpele ozbiljnu povredu ili narušavanje zdravlja.


Donaciju možete uplatiti na:

 • Račun: 205-206669-08
 • Primalac: Autonomni ženski centar, Tiršova 5a, Beograd
 • Svrha: Donacija

Podaci za uplate iz inostranstva:

 • Account holder: AUTONOMNI ZENSKI CENTAR
 • Account address: Tirsova 5a, 11000 Beograd
 • IBAN/Account no: RS35205007080003054264
 • BIC/Swift: KOBBRSBG
 • Bank name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
 • Bank address: Svetog Save 14, 11000 Beograd


Žene vam se zahvaljuju na svakoj donaciji, jer ona čini veliku razliku u njihovom životu,
ponekad i razliku između života i smrti


U periodu od 1.1.2021. do 31.12.2021. od ukupno 25 osoba i dva preduzeća primile smo donaciju u visini od 274.537 RSD.

Autonomni ženski centar se zahvaljuje na poverenju u naš rad, podršci i zajedničkoj borbi za dostojanstven život žena bez nasilja. Pratite ovu stranicu i dalje, izveštavaćemo vas o potrošnji doniranog novca.

AŽC tim