Doniraj, da njeno ponovo bude njeno.

Doniraj, da njeno ponovo bude njeno.

Da ženama koje se bore sa nasiljem vratimo ono što im je oduzeto.

? Celokupan iznos direktno ide kao pomoć ženama koje se suočavaju sa nasiljem.

? Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije.

Vašom donacijom smo sve bliže prikupljanju sredstava za medicinske preglede, urgentno prenoćište i prevoz, sudske troškove, kupovinu školskih knjiga za decu žena kojima je neophodna zaštita od nasilja, kao i za pravnu i psihosocijalnu pomoć i podršku. Već imam aktivnu mesečnu donaciju Arrow Right Icon

Snaga podrške

Veliki broj žena u Srbiji suočeno je sa nasilnim odnosima. Da bi ih se oslobodili, potrebni su hrabrost i podrška. Naša misija je zato da pokrenemo svaku od njih da napravi taj važan korak ka ponovnom uspostavljanju svoje slobode. Hvala vam što pomažete da zajedno vratimo njihov život u njihove ruke!

Cilj nam je da pružimo neophodnu pomoć ženama koje izlaze iz nasilnog okruženja. One se susreću sa kompleksnim izazovima koji zahtevaju sveobuhvatnu podršku: od psihološke i socijalne podrške, medicinskih pregleda, do obezbeđivanja smeštaja, transporta, osnovnih potrepština za njihovu decu, i pokrivanja sudskih troškova.
Naša zajednička podrška je ključna jer ovim ženama pruža sredstva da započnu svoj novi život. Donacije igraju vitalnu ulogu, budući da su one za njih često jedini izvor sredstava. U ovom trenutku, njihova budućnost zavisi od naše spremnosti da im pružimo pomoć i solidarnost.

Svaki doprinos je neprocenjiv, jer ne samo da pomaže u praktičnom smislu već i šalje snažnu poruku da nisu same u svojoj borbi. Naša pomoć je više od materijalne podrške – to je simbol nade, hrabrosti i novog početka. Da svaka žena može da živi život kakav želi.

Za šta se koriste donacije

Celokupan iznos direktno ide kao pomoć ženama koje se suočavaju sa nasiljem.
 • Medicinski pregledi
  Žene koje su preživele nasilje nekada nemaju zdravstveno osiguranje ili su potrebni dodatni pregledi stručnjaka za sudsku medicinu, koji preciznije evidentiraju i fotografišu povrede. Ovi pregledi se naplaćuju, te je stoga izuzetno važno da budu dostupni svakoj ženi u situaciji nasilja, bez obzira na njen socioekonomski status. 
 • Urgentno prenoćište i prevoz
  Sigurno prenoćište je nekada prva potreba žena koje napuštaju nasilnog partnera. Donacije omogućavaju pristup prenoćištima ili privremenom smeštaju, kao i pokrivanje troškova prevoza do tih lokacija. To može biti presudno za bezbednost žena koje se nalaze u visokom riziku od daljeg povređivanja i ubistva.
 • Pomoć u hrani i higijeni
  Neplaćanje alimentacije za decu je jedna od prvih načina na koje se nasilni partneri svete ili pokušavaju da vrate svoje partnerke u nasilnu vezu. Donacijama se ženama i njihovoj deci obezbeđuje urgentna podrška radi obezbeđivanja osnovnih životnih namirnica. 
 • Kupovina školskih knjiga za decu
  Značajan broj žena koje napuste nasilnog partnera je u teškoj finansijskoj situaciji. Donacijama se pomaže majkama da kupe školske knjige i pribor za decu, kako školovanje dece ne bi bilo ugroženo njihovom odlukom da sa decom izađu iz nasilja.
 • Sudski troškovi
  Pokretanje sudskih postupaka radi zaštite od nasilja u porodici ili drugih oblika nasilja je nekada praćeno obavezom plaćanja sudskih taksi, troškova veštačenja i sl. Donacije omogućavaju ženama ne samo da pokrenu sudske postupke, već i da te postupke okončaju.
 • Pravna pomoć
  Ženama žrtvama svih oblika nasilja je potrebno da dobiju detaljne informacije o postupcima koje mogu da pokrenu radi svoje zaštite. Stoga je postojanje specijalizovane besplatne pravne pomoći koja pomaže žrtvama i njihovoj deci, od početka do kraja sudskih postupaka, od presudnog značaja za ostvarivanje prava na zaštitu. Donacijama omogućavate kontinuitet u pružanju usluga usmene i pisane besplatne pravne pomoći.
 • Psihosocijalna podrška putem SOS telefona
  Ženama u situaciji nasilja ugroženo je ne samo fizičko, već i psihičko zdravlje. Autonomni ženski centar, putem SOS telefona pruža ženama psihosocijalnu podršku za emocionalni oporavak i povratak kontrole nad sopstvenim životom. Donacije omogućavaju kontinuitet pružanja ovih usluga.

Već imate aktivnu mesečnu donaciju?

Unesite email adresu ukoliko već mesečno donirate Autonomnom ženskom centru i dobićete potvrdu o aktivnoj mesečnoj donaciji, pregled dosadašnjih donacija, kao i opciju da pristupite svom nalogu, pregledate sačuvane kartice i prekinete mesečno doniranje ukoliko to želite.