besplatna pravna pomocAutonomni ženski centar svim ženama pruža besplatnu pravnu pomoć u vezi postupaka koji se vode.

kako izaci iz nasilne veze
Priručnik ženama
za život bez nasilja

Autonomni ženski centar

kako izaci iz nasilne veze

analiza_presuda_2017

Analiza presuda tokom 2017. godine

Analiza presuda tokom 2016. godine

percepcija i iskustvo mladih u vezi sa seksualnim uznemiravanjem 2018
Terensko istraživanje
agencije Ninamedia

 

Autonomni ženski centar

U ime muskog naroda koricaAnaliza osuđujućih sudskih presuda za prekršajno delo prostitucija

Sanja Pavlović
Hristina Cvetinčanin Knežević

Autonomni ženski centar