za-fond-za-zene

U periodu od 17. do 24. oktobra 2011. godine 24 ženske organizacije civilnog društva iz 20 gradova u Srbiji su sprovele kampanju „Za Fond-Protiv neravnopravnosti!“ sa ciljem osnivanja fondova za unapređenje položaja žena pri bužetima opština i gradova u Srbiji, kao i na nacionalnom nivou.

Više o kampanji mozete pogledati na web sajtu ZA FOND ZA ŽENE.

U okviru kampanje, nadležnom Ministarstvu rada i socijalne politike predata je pripremljena Odluka o osnivanju fonda kao i Predlozi za dopune Zakona o ravnopravnosti polova.