politika socijalnog stanovanjaAutorke:
MA Vedrana Lacmanović i Aleksandra Nestorov
Stručna konsultacija:
dr Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar

tri godine bez rezultataAnaliza primene Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije
Autorke:
Tanja Ignjatović i Aleksandra Mališić
Autonomni ženski centar