petak, jul 10, 2020

Publikacije RAZVOJ DOBRIH PRAKSI

Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u praksi sudova u Beogradu
Nevena Petrušić
Slobodanka Konstantinović Vilić

 Vodic za novinare - nasilje u porodici
Irina Ljubić (ur)
Tanja Ignjatović
Bobana Macanović

korice
Marina Škrabalo
Nives Miošić – Lisjak

koricePreporuka Rec(2002)5 Komiteta ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja i Memorandum sa objašnjenjima
&
SMERNICE ZA PRAĆENJE UVOĐENJA PREPORUKE Rec(2002)5 O ZAŠTITI ŽENA OD NASILJA

koriceProf. dr Slobodanka Konstantinović Vilić
Prof. dr Nevena Petrušić

Autonomni ženski centar, Beograd
Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš

korice
Tanja Ignjatović
Ivana Slavković

Info

Na ovoj stranici se nalaze linkovi ka tekstovima koji su objavljeni/ publikovani u okviru Autonomnog ženskog centra (AŽC).

Možete ih čitati online ili skinuti (download) kompletne tekstove kao PDF fajlove.

Napomena

Autonomni ženski centar ne dozvoljava korišćenje publikacija ili tekstova iz publikacija u komercijalne svrhe. Svi drugi oblici upotrebe tekstova zahtevaju navođenje izvora.