posledice-nasilja
Tanja Ignjatović


Autonomni ženski centar,
Beograd

vodic-prava-zenaUrednica Vodiča:
Jelena Keserović
U kreiranju Vodiča učestvovale:
Aleksandra Nestorov i
Ivana Kanjevac

Autonomni ženski centar, Beograd

pracenje-soc-prakse
Nataša Jovanović


Autonomni ženski centar,
Beograd

krivicnopravni odgovorSlađana Jovanović
Biljana Simeunović-Patić
Vanja Macanović

Pokrajinski sekretarijat za rad,
zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad

novi-pristupi-naslovMilanka  Dimitrijević
Milovan  Stevanović
Milica Živojinović
Nadežda Božić
Slobodan Josimović
Vanja Macanović

Autonomni ženski centar, Beograd

rizici-siromastva


Tanja Ignjatović
Danijela Pešić

Autonomni ženski centar, Beograd