prepoznaj-nasiljeUrednice:
Aurelija Đan
Nataša Jovanović

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Autonomni ženski centar, Beograd

Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravosudnoj praksi SrbijeProf. dr Nevena Petrušić
Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić

Autonomni ženski centar, Beograd
Ženski istraživački centar, Niš

Mapiranje praznineNezavisni nadzor nad sprovođenjem Zaključnih komentara i preporuka UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena državi Srbiji – državni i lokalni nivo delovanja

Nataša Jovanović
Jelena Višnjić
Tanja Ignjatović
Bobana Macanović

Prekogranična saradnja u sprečavanju nasilja nad ženama i djecomIzdavač: Medica Zenica

Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u praksi sudova u Beogradu
Nevena Petrušić
Slobodanka Konstantinović Vilić

 Vodic za novinare - nasilje u porodici
Irina Ljubić (ur)
Tanja Ignjatović
Bobana Macanović