bezbednost zenaBezbednosne preporuke
za žene i devojke

Urednica brošure: Jelena Keserović

Autonomni ženski centar,  Beograd

studija-analizaOSNOVNA STUDIJA

Uredile: Tanja Ignjatović i Tanja Drobnjak

Autonomni ženski centar,  Beograd

izvestaj o rezultatima pracenja primene lokalnih politikaIzveštaj o rezultatima praćenja lokalne politike
za zaštitu žena od rodno zasnovanog nasilja

Autorka: Danijela Pešić

Autonomni ženski centar,  Beograd
indikatori za pracenje primene odredbi konvencije seIndikatori za praćenje primene odredbi
Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama
i nasilja u porodici

Uredile: Tanja Ignjatović i Jasmina Kuka

Autonomni ženski centar,  Beograd

prazna obecanja


Autonomni ženski centar,
Beograd

metodologija za analizu uskladjenosti sa standardima konvencije seMetodologija za analizu usklađenosti
zakonodavnih i strateških dokumenata sa standardima
Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici

Autorka: Marija Lukić

Autonomni ženski centar,  Beograd