petak, jul 10, 2020

Publikacije RAZVOJ DOBRIH PRAKSI

delotvornost sistemskih mehanizamaAutorke:
mr Tanja Ignjatović
dr Dragica Pavlović Babić
mr Marija Lukić
Urednik: Žarko Šunderić

Autonomni ženski centar,  Beograd

jedinstvena evidencijaPredlog za razmatranje modela jedinstvene (i zajedničke)
evidencije podataka o nasilju u porodici i nasilju prema ženama


Autonomni ženski centar,  Beograd

medjunarodni dokumentiU oblasti zaštite žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja


Urednica: Vanja Macanović

Autonomni ženski centar,  Beograd

smerniceSmernice za postupanje policijskih službenika i sprečavanje sekundarne viktimizacije žrtava nasilja u porodici i u partnerskim odnosima

Urednica: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar i ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima

analiza uskladjenosti 2015OSNOVNA STUDIJA

Uredila: Tanja Ignjatović

Autonomni ženski centar,  Beograd

bezbednost zenaBezbednosne preporuke
za žene i devojke

Urednica brošure: Jelena Keserović

Autonomni ženski centar,  Beograd

Info

Na ovoj stranici se nalaze linkovi ka tekstovima koji su objavljeni/ publikovani u okviru Autonomnog ženskog centra (AŽC).

Možete ih čitati online ili skinuti (download) kompletne tekstove kao PDF fajlove.

Napomena

Autonomni ženski centar ne dozvoljava korišćenje publikacija ili tekstova iz publikacija u komercijalne svrhe. Svi drugi oblici upotrebe tekstova zahtevaju navođenje izvora.