koriceKrivično delo nasilja u porodici -
pravna praksa u Republici Srbiji

prof.dr Nevena Petrušić
prof.dr Slobodanka Konstatinović Vilić

koriceKrivično delo nasilja u porodici -
pravna praksa u Republici Srbiji

prof.dr Nevena Petrušić
prof.dr Slobodanka Konstatinović Vilić

korice
Međunarodni dokumenti

koriceEkspertski rad pripremila:
Rosa Logar
WAVE
(Evropska mreža protiv nasilja nad ženama)

koriceIzveštaj,
a možda i priručnik.

 

korice
Marija Lukić
Slađana Jovanović