briselski susreti sNa briselskim konsultativnim sastancima, organizovanim od 12. do 17. novembra 2023. godine od strane švedske Fondacije Kvinna till Kvinna, pod nazivom „Pristupanje EU za koga? Prava žena i učešće na Zapadnom Balkanu (2021-2026)”, pokrenuta su brojna pitanja sa relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući EEAS, poslanike/ce Parlamenta Evropske Unije, predstavnke/ce Komisije Evrupske Unije, DG NEAR, sa ciljem da se doprinese pravima žena iz šest država Zapadnog Balkana i rodnoj ravnopravnosti u procesima pristupanja EU.

WAVE fempower sOvogodišnje izdanje WAVE Fempover Magazina fokusira se na sveprisutan uticaj institucionalnog nasilja na žene i devojčice, njegove različite oblike manifestacije i ključnu ulogu specijalizovanih službi za žene u osudi i poništavanju ove vrste nasilja. Ukupno devet tekstova članica WAVE-a, među kojima su Daje i Autnomni ženski centar, bacili su svetlo iz različitih uglova na ovaj oblik ugnjetavanja i zloupotrebe moći, koji ograničava pristup pravima žena i devojaka, dok istovremeno naglašavaju iskustva, napore i angažovanje ženskih specijalističkih službi za zaštitu i podršku preživelim ženama koje su pogođene institucionalnim nasiljem.

azcVest o još jednoj bebi koja je teško povređivana u dužem vremenskom periodu od strane očuha, ponovo je otvorila pitanje ostrašćenosti javnosti prema majkama koje se okrivljuju da nisu zaštitile dete.

seksualna reproduktivna prava sRezolucija EU Parlamenta o seksualnim i reproduktivnim pravima žena bila je povod za razgovor, uz online uključenje iz Brisela i Podgorice. Kako je reč o sveobuhvatnom dokumentu, fokus je stavljen na nekoliko njegovih elemenata: dostupnost proverenih informacija i značaj sistemskog obrazovanja na svim nivoima; dostupnost usluga u vezi sa seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravljem; dostupnost savremenih kontraceptivnih sredstva i prava žene na autonomiju i slobodu rađanja; kao i obezbeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta, uz delotvorne strategije i akcije u očuvanju i unapređenju seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena i devojaka, kao i svih građana.

Lana Klenak I mesto sNa nagradnom konkursu za izradu logoa povodom 30-godišnjice rada Autonomnog ženskog centra prvo mesto osvojio je predlog autorke Lane Klenak, drugo mesto predlog autorke Aleksandre Ugrin, a treće mesto predlog autorke Marije Simić.

28 oktobarski susreti u socijalnoj zastiti nišNa 28. oktobarskim susretima u socijalnoj zaštiti pod nazivom “Nadležnost, odgovornost, granice sistema” u Nišu učestvovale smo na panelu “Ravnopravno roditeljstvo razdvojenih roditelja kao model prevencije nasilja nad decom”. Saopštenje pod nazivom “Činjenice umesto mitova: o pogrešnom tumačenju pretpostavke o ravnopravnom roditeljstvu” pripremile su Nataša Škrbić, sociološkinja iz Zagreba, Tanja Ignjatović i Dijana Malbaša.

azcAutonomnom ženskom centru je dana 9.10.2023. godine od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dodeljena stalna licenca za pružanje usluga putem SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja!

azcViši javni tužilac posebnog odeljenja za sprečavanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu je ponovo odbio da postupa po krivičnim prijavama koje je Autonomni ženski centar podneo protiv sudija i tužilaca u Pirotu, navodeći da se eventualno može raditi o delu iz čl. 360 KZ, a ne o delu iz čl. 361 KZ.

ispcanPredstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović, imala je izlaganje na Kongresu Međunarodnog društva za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja dece (ISPCAN) koji je održan u Edinburgu od 24. do 27. septembra 2023. godine.

30 godina logo sU cilju obeležavanja 30 godina rada, Autonomni ženski centar organizuje nagradni konkurs za izradu logoa kojim ćemo obeležiti ovaj važan feministički jubilej.