utorak, avgust 11, 2020

nedelja konsultativnih sastanaka sŠvedska organizacija Kvinna till Kvinna (KtK), u okviru programa sa ženskim organizacijama u državama Zapadnog Balkana, organizovala je nedelju konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Evropske komisije (EC), Generalnog direktorata za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR), Evropskog parlamenta (EP), ambasade Hrvatske u EU, Evropskog ženskog lobija i relevantnih nevladinih organizacija.

Opširnije...

Autonomni ženski centar objavljuje javni poziv za razvoj koncepta i materijala kampanje za podizanje svesti koja ima za cilj osnaživanje mladih, posebno devojaka, da se suprotstave digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u partnerskim vezama mladih.

Opširnije...

deca sAutonomni ženski centar, ASTRA i Grupa 484, u skladu sa svojim zalaganjima na uspostavljanju što adekvatnijeg institucionalnog sistema zaštite dece u Srbiji, sačinili su komentare i predloge za izmene i dopune nacrta Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, koji su tokom javne rasprave dostavljeni Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Načelni komentar u vezi sa donošenjem Zakona o pravima deteta odnosi se, pre svega, na pitanje da li je ovakav jedan jedinstven zakon uopšte neophodan, kao i da li je moguće kodifikovati sve norme koje se odnose na prava deteta u jedan zakon.

Opširnije...

oktobarski susreti sNa 25. oktobarskim susretima u socijalnoj zaštiti, u Nišu, čija je ovogodišnja tema bila posvećena problemu nasilja nad decom, predstavnice Autonomnog ženskog centra govorile su na temu „Deca koja su svedoci nasilja u porodici – od standarda do mogućnosti zaštite“. Predmet analize bile su intervencije preduzete u centrima za socijalni rad u Srbiji nakon izmeštanja dece iz porodice zbog nasilja, odnosno u slučajevima kada su deca bila svedoci istog.

Opširnije...

alarm sKoalicija prEUgovor predstavila je najnoviji Alarm - nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Nalazi u prEUgovor Alarmu ukazuju na to da Srbija ne čini dovoljno da postigne dobre rezultate u ključnim oblastima. Nedostatak dijaloga u demokratskim institucijama, pre svega u Narodnoj skupštini, ali i medijima i društvu dovodi u pitanje smisao reformskih napora. Stoga glavno pitanje koje se postavlja na ovom događaju jeste šta treba uraditi ako se želi suštinski unaprediti vladavina prava, posebno uzevši u obzir nedostatak efekata dosadašnjih reformi o kojima prEUgovor izveštava.

Opširnije...

analiza presuda 2017 sAnaliza osuđujućih presuda prema Zakonu o javnom redu i miru za prekršajno delo prostitucija za 2017. godinu ukazuje na nastavak trenda započetog 2016. godine prema kome se daleko više prekršajno gone i osuđuju osobe u prostituciji, u odnosu na one koji koriste usluge prostitucije.

Opširnije...

pesma m luis s„Ja verujem u sebe! Ja mogu! Ja sam posebna! Ja sam hrabra! ...“ Ovo su uvodne reči u pesmu „Molim se za tebe“, umetnice Maje Louis, posvećene ženama sa iskustvom nasilja.

Opširnije...

prEUgovor sKoalicija prEUgovor predstavlja najnoviji Alarm - nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Predstavljanje izveštaja planirano je za 24. oktobar 2019. godine, s početkom u 11 časova u Medija centru (Terazije 3) u Beogradu.

Opširnije...

za evropu bez prostitucije sU periodu od 14.10. do 17.10.2019. godine u Briselu je održana nedelja akcije protiv seksualne eksploatacije (WomenObject! Week of Action to End Sexual Exploatation)  u organizaciji Evropskog ženskog lobija. U okviru ove nedelje održani su interni sastanci radnih grupa EŽL – Opservatorije protiv nasilja prema ženama i radne grupe o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima (SRHR) i seksualnoj eksploataciji, kao i javni događaj u evropskom parlamentu na kome je data reč ženama koje su izašle iz prostitucije, kao i aktivistima/kinjama koalicije Brussels’ Call i zastupnicima/cama u evropskom parlamentu koji se bore protiv prostitucije.

Opširnije...

nova strategija prevencije i zastite od diskriminacije sNa poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je započelo proces pripreme Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2020-2025. godine, Autonomni ženski centar je poslao svoje predloge.

Opširnije...