30 godina azc sNa Međunarodni dan ljudskih prava obeležile smo 30 godina rada Autonomnog ženskog centra, sa prijateljicama i prijateljima, koleginicama, saradnicama, feminističkim sestrama i saborkinjama ’iz blizu’ i iz daleka! Hvala što ste bile sa nama, hvala na susretima, zagrljajima i rečima.

u susret eu direktivamaPovodom Međunarodnog dana ljudskih prava i obeležavanja 30 godina rada Autonomog ženskog centra u Beogradu održan je stručni sastanak sa predstavnicama organizacija iz Mreže Žene protiv nasilja i Mreže za Evropski ženski lobi u Srbiji. Na sastanku je razgovarano o novoj Direktivi o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i o izmenama Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima za žrtve krivičnih dela. Na sastanku su učestvovale i predstavnice Centra za ženska prava iz Podgorice.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su u regionalnoj konferenciji „Osnaživanje feminističkog pristupa transgeneracijskoj traumi - perspektive žena koje su preživjele ratno seksualno nasilje“ održanoj u Sarajevu i govorile na panelu posvećenom regionalnom aktivizmu i solidarnosti protiv seksualnog nasilja u ratu.

azcAutonomni ženski centar i Dah teatar iz Beograda, uz podršku udruženja žena Anima iz Đulića, organizuju uličnu akciju u sredu 6. decembra 2023. godine od 12h do 13h, na Trgu Republike, kako bi pozvali sve građanke i građane koji poznaju žene koje žive u nasilju da ih ohrabre da se jave ženskim organizacijama koje pružaju pomoć i podršku.

Na poziv Ambasade Bosne i Hercegovine, predstavnica Autonomnog ženskog centra je 29.11.2023. godine učestvovala u Humanitarnoj akciji organizovanoj povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama.

birn ytOrganizacije civilnog društva koje pružaju podršku ženama i deci, među kojima je i Autonomni ženski centar, uputile su Otvoreno pismo predsedniku i članovima i članicama udruženja građana i organizacija civilnog društva u sastavu Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, povodom izveštaja BIRNA o podeli javnih sredstava fantomskim organizacijama za nepostojeće aktivnosti.

AFZ tribinaČetvrti AFŽ festival u Novom Sadu otvoren je tribinom “Nasilje posle nasilja - institucije, mediji, javnost”, koja je posvećena nasilju u institucijama, iskustvu brojnih žena koje su ga prijavile. Povod za razgovor na tribini bilo je svedočenje glumice Milene Radulović, koje je “na delu” pokazalo kako izgleda retraumatizacija i sekundarna viktimizacija, neosetljivost sudije i sudskog postupka, nekorišćenje postojećih mehanizama zaštite žrtava nasilja (kao svedoka), a koji se mogu smatrati institucionalnim nasiljem. Ovakvo se nasilje naknadno produbljuje neetičkim medijskim izveštavanjem, te se otvara pitanje “Kada nasilje prestaje?”

XIII GKVDS sNa Trinaestoj godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije pod nazivom “Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije: Izazovi i perspektive” učestvovale smo na tematskoj sesiji “Viktimizacija i društvena reakcija”, saopštenjem pod nazivom “Da li prepoznajemo decu svedoke porodičnog nasilja kao žrtve?”, koje su pripremile Ivana Milosavljević-Đukić (iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine i Visoke škola socijalnog rada) i Tanja Ignjatović.

AZKZ okrugli sto sUoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, Autonomna ženska kuća Zagreb (AŽKZ) je 23.11.2023. godine održala okrugli sto na temu „Značaj preporuka GREVIO-a za borbu protiv nasilja prema ženama”.

briselski susreti sNa briselskim konsultativnim sastancima, organizovanim od 12. do 17. novembra 2023. godine od strane švedske Fondacije Kvinna till Kvinna, pod nazivom „Pristupanje EU za koga? Prava žena i učešće na Zapadnom Balkanu (2021-2026)”, pokrenuta su brojna pitanja sa relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući EEAS, poslanike/ce Parlamenta Evropske Unije, predstavnke/ce Komisije Evrupske Unije, DG NEAR, sa ciljem da se doprinese pravima žena iz šest država Zapadnog Balkana i rodnoj ravnopravnosti u procesima pristupanja EU.