četvrtak, april 09, 2020

kd silovanje strucni skup sAutonomni ženski centar je započeo organizovanje stručnih sastanaka čija je tema posvećena potrebi izmene definicije krivičnog dela silovanja i njenog usaglašavanja sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Opširnije...

azcDefinicija krivičnog dela silovanje u domaćem krivičnom zakonodavstvu mora se promeniti i uskladiti sa međunarodnim standardima koji zahtevaju kažnjavanje svake seksualne radnje bez PRISTANKA. Moramo da uskladimo Krivični zakonik Srbije sa Konvencijom Saveta o Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici koja traži postojanje nedvosmisleno i jasno izraženog PRISTANKA na seksualni odnos i kažnjavanje svake seksualne radnje bez PRISTANKA.

Opširnije...

2018 12 07 ombudsmanSa ciljem razmatranja primene Konvencije SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama u nasilja u porodici, Pokrajinski ombudsman organizovao je 7. decembra 2018. godine konferenciju „Istanbulska konvencija – od zakona do prakse“ koja je okupila predstavnice/-ke svih institucija koje su nadležne da reaguju u slučaju nasilja u porodici i predstavnice/-ke nevladinih organizacija koje se deluju protiv nasilja.

Opširnije...

zasticena sMalobrojni podaci o iskustvu mladih u vezi sa seksualnim uznemiravanjem na fakultetima, kao i zabrinjavajući medijski izveštaji o ovim slučajevima, ukazuju na nužnu potrebu da ustanove visokog obrazovanja obezbede sistematsko informisanje zaposlenih, kao i studentkinja i studenata o zabrani i sankcionisanju takvog ponašanja, podršku onima koji su izloženi uznemiravanju, kao i blagovremenu institucionalnu reakciju.

Opširnije...

befem 2018 sNa devetom BeFem festivalu, koji je ove godine imao veći broj panela na kojima se govorilo o nasilju protiv žena i različitim mogućnostima uticaja na promenu društvene svesti i državne odgovornosti, na panelu #MeToo, Da li ste objavile nasilnika? ispred Autonomnog ženskog centra govorila je Tanja Ignjatović.

Opširnije...

IX GKVDS sNa IX međunarodnoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije, pod nazivom “Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu”, na plenarnoj sesiji pod nazivom “Novi i stari oblici nasilja nad ženama: Izazovi društvenog reagovanja”, koja je bila posvećena doprinosu prof. dr Slobodanke Konstantinović Vilić u istraživanju, edukaciji i zalaganju za promene vezano za nasilje nad ženama, govorila je i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

Opširnije...

solidarnost je vazna sSolidarnost je važna! 29. novembar je Međunarodni dan braniteljki i branitelja ženskih ljudskih prava, proglašen 2013. godine rezolucijom Ujednjenih nacija, kako bi se prepoznali izazovi i napori sa kojima se suočavaju aktivistkinje i aktivisti koji širom sveta aktivno rade na poboljšanju položaja žena.

Opširnije...

nisi samaAutonomni ženski centar podržao je ovogodišnju kampanju produkcije VICE protiv nasilja prema ženama koja se realizuje uz podršku AVON kompanije. U nastavku prenosimo saopštenje za javnost i kratak film „Nisi sama“ nastao u okviru kampanje.

Opširnije...

childrenAutonomni ženski centar je povodom teksta Udruženi u zaštiti dece uputio zahtev UNICEF-u da preispita modele i koncepte kojima podržava interdisciplinarni rad na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Zatraženo je da se insistira da se stručnjaci striktno pridržavaju postojećih standarda i principa rada u ovoj oblasti, propisanih i međunarodnim ugovorima, kao i zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije. Bezbednost i dobrobit dece ne mogu biti zaštićeni ako se kažnjava njihova majka u situacijama kada sistem nije blagovremeno i sveobuhvatno delovao. Detaljno objašnjenje možete videti ovde.

Opširnije...

zasto i kako sU okviru trogodišnjeg projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje” čiji je cilj bio da se poveća osećaj bezbednosti učenica u srednjim školama, Autonomni ženski centar ostvario je saradnju sa preko 400 nastavnica/-ka i stručnih saradnica/-ka iz 30 srednjih škola sa teritorije Srbije. Saradnja se odvijala kroz realizaciju akreditovanog programa „Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu – uloga obrazovno-vaspitnih ustanova“ i održavanje stručnih sastanaka. Na ovim sastancima razmatrane su mogućnosti uključivanja teme rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog i nasilja u porodici u aktivnosti škola, kao i jačanje odgovora škole na konkretne slučajeve nasilja. Ključne poruke nastavnica/-ka i stručnih saradnica/-ka dokumentovali smo kroz kratak film koji možete pogledati ovde.

Opširnije...