Autonomni ženski centar (AŽC) je od 24. do 26.5.2024. godine održao seminar na temu Globalni izazovi primene koncepta „otuđenja od roditelja“ u postupcima razvoda, odluka o poveravanju i kontaktima deteta sa roditeljem u slučaju nasilja prema ženama i deci. Seminar je održan u Beogradu, a prisustvovalo mu je 18 predstavnica ženskih organizacija iz Srbije koje su imale priliku da se sa temom upoznaju kroz izlaganja i razmenu iskustava s predavačicama i tužiteljakama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

seminar otudjenje od roditelja 02

Stručnjakinje iz Hrvatske, Anita Lauri Korajlija i Nataša Škrbić, koje se godinama unazad bave konceptom „otuđenja“ kao vidom postseparacijskog nasilja, govorile su o štetnosti primene ovog koncepta za žene i decu žrve nasilja u kontekstu porodičnog prava. Advokatkinja Tanja Drobnjak govorila je o domaćem pravnom okviru, i preporukama za promene u vezi s upotrebom koncepta „otuđenje od roditelja” u parnicama za poveravanje dece u situacijama nasilja u porodici, predstavivši nedavno objavljenu analizu na ovu temu čija je koautorka.

Posebna pažnja u izlaganjima posvećena je globalnom kontekstu ovog fenomena, primerima dobre prakse, strategijama za prevazlaženje izazova s kojima se ženske organizacije susreću u radu s korisnicama kada je reč o ovom problemu,  ali i upozorenjima koja stižu iz svih krajeva sveta, iz zemalja u kojima je primena ovog koncepta dovela do ozbiljnih negativnih posledica po žene i decu žrtve nasilja.

Izlaganje o prisilnoj kontroli i povezanosti prisilne kontrole i koncepta „otuđenja“ ukazalo je na neophodnost prepoznavanja ovih vidova nasilja i važnost podizanja svesti o postseparacijskom nasilju među zaposlenima u centrima za socijalni rad i pravosuđu.

Upoznavanje sa pojedinačnim slučajevima i povezivanje iskustava iz Srbije i Hrvatske dragoceno je za izgradnju platforme za zajednički otpor ovom sve prisutnijem vidu nasilja koje je u našem kontekstu još uvek nedovoljno prepoznato, ali su njegove posledice i te kako vidljive i opasne, naročito kada se uzmu u obzir pokušaji organizacija za „prava očeva“ i „prava muškaraca“ da koncept „otuđenja“ promovišu među stručnjacima u pravosuđu i centrima za socijalni rad koji se bave poveravanjem dece.

Učesnice su kao naročito značajne i korisne aspekte seminara istakle primere iz prakse rada sa ženama koje se susreću sa ovim vidom nasilja, kao i upoznavanje sa iskustvima iz drugih država, kao i dubinski pristup temi koji omogućava dalji razvoj argumentacije protiv primene koncepta „otuđenja“.

seminar otudjenje od roditelja 01

Seminar Globalni izazovi primene koncepta „otuđenja od roditelja“ u postupcima razvoda, odluka o poveravanju i kontaktima deteta sa roditeljem u slučaju nasilja prema ženama i deci organizovan je u okviru projekta Pokret snažnog otpora žena braniteljki ljudskih prava za zaštitu žena žrtava/preživelih rodno zasnovanog nasilja i njihove dece koji finansira Evropska unija.