zpnPovodom izjave, kojom ministar skreće pažnju javnosti sa nezakonitog rapisivanja konkursa, na ulogu izvesnog Aleksandra Đorđevića u nameštanju konkursa,1 organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja podsećaju javnost da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokušava Zaključkom Vlade da suspenduje član 64, Zakona o socijalnoj zaštiti.

my body my rights sMi, 343 žene iz Evrope, zalažemo se za Evropu koja zastupa prava žena, uključujući pravo na izbor. Danas podsećamo na 343 žene koje su objavile manifest u Francuskoj, u Le Nouvel Observateur časopisu, 1971. godine, pozivajući na seksualna i reproduktivna prava za žene, zahtevajući legalan abortus.

azcOrganizacije članice Mreže Žene protiv nasilja upućuju otvorena pitanja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom raspisivanja trećeg konkursa za uspostavljanje Nacionalne SOS linije za podršku ženama sa iskustvom nasilja koji je na sajtu Ministarstva objavljen 27.9.2018.g.

zasticena sNeželjeno priljubljivanje, dodirivanje i unošenje u lice ili samododirivanje muškaraca po intimnim delovima tela, kao najeksplicitnije oblike seksualnog uznemiravanja, doživela je svaka treća devojka u Srbiji. Najčešći oblik seksualnog uznemiravanja, koji je doživela svaka druga devojka u Srbiji, je zviždanje, slanje poljubaca i oblizivanje. Ovo su izvodi iz istraživanja AŽC-a – „Mladi i iskustvo seksualnog uznemiravanja".

pozdrav iz srbije sAutonomni ženski centar je predao GREVIO ekspertskoj grupi alternativni izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici, pod nazivom “Poboljšana zakonska regulativa, neuspela zaštita”.

mogu da necu logo sAutonomni ženski centar objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje – Feministička promena obrazovnog sistema” koji se realizuje uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund to End Violence against Women).

pomoc postoji s„Ideja je nastala prošle godine, nakon nekoliko užasnih slučajeva nasilja nad ženama sa fatalnim ishodom“, reči su Svetlane Ćopić, inicijatorke ideje da se broj SOS telefona Autonomnog ženskog centra nađe u unutrašnjosti uložaka.

pictureJuče, 18.09.2018.godine je u Maloj sali Gradske opštine Stari grad održana druga otvorena rasprava o lošim efektima primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. U raspravi su učestvovale trudnice na koje se zakon koji je nedavno stupio na snagu odnosi, predstavnici nevladinih organizacija, političkih organizacija i jedan zainteresovani budući otac.

zpnMreža Žene protiv nasilja podseća da se prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, član 64, usluge socijalne zaštite nabavljaju od pružaoca usluga socijalne zaštite koji je za to licenciran kroz postupak javne nabavke, te da i nabavka usluge Nacionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja mora biti obavljena u skladu sa Zakonom.

SlovackaPredstavnica Autonomnog ženskog centra, Aleksandra Nestorov, prisustvovala je dvodnevnoj radionici posvećenoj stanju ženskih prava u Jugoistočnoj Evropi koja se održala 13-14. septembra u Košicama, Slovačka, a u organizaciji Fenestre, Centra za podršku ženama sa iskustvom nasilja iz Slovačke.