prEUgovor sPeriod od novembra 2020. do aprila 2021. godine obeležile su ubrzane aktivnosti novoformirane Vlade i Narodne skupštine, kojima je cilj bio da nadoknade izgubljenu godinu u procesu evropskih integracija Srbije. Međutim, monitoring koji je sprovela koalicija prEUgovor u proteklih šest meseci vodi zaključku da ti obnovljeni napori pre predstavljaju nastavak nekadašnjeg pristupa „štikliranja stavki”, koji do sada nije doneo ubedljive rezultate u praćenim oblastima - politički kriterijumi i poglavlja 23 i 24. Iako i dalje postoji deklarativna posvećenost putu Srbije ka EU (povremeno isprekidana izlivom antievropskih poruka), koalicija još uvek nije uverena da, u stvari, postoji politička volja za sprovođenje suštinskih reformi.

azc sAutonomni ženski centar i Žene u crnom iz Beograda u saradnji sa organizacijama članicama Mreže Žene protiv nasilja organizuju uličnu akciju, u crnini i ćutanju, 18. maja 2021. od 13h do 14h, na početku Knez Mihajlove ulice (kod nekadašnjeg Ruskog cara), pod imenom „Pamtimo ubijene žene“. Pozivamo vas da nam se pridružite.

zabrana diskriminacije sKoalicija prEUgovor je Narodnoj skupštini Republike Srbije predala amandmane na Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Koalicija je ukazala na nužnost da se posebna pažnja obrati na odredbe čl. 58 i čl. 77 Predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti, kojima se propisuju finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje specijalizovanih usluga za žrtve nasilja.

infografika now is timeU godini u kojoj obeležavamo desetogodišnjicu usvajanja Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije), Evropski ženski lobi (EWL) je objavio izveštaj “Towards a Europe Free from Male Violence Against Women and Girls” o primeni Konvencije u zemljama koje su je ratifikovale.

rodna ravnopravnostAutonomni ženski centra se obratio Odboru za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost u Narodnoj skupštini, apelom da prilikom razmatranja predloženog Zakona o rodnoj ravnopravnosti obrate pažnju na odredbe čl. 58 i čl. 77 kojima se propisuju finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje specijalizovanih usluga u slučaju nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

azc sŽenske organizacije, članice Mreže Žene protiv nasilja, vam se obraćaju sa zahtevom da zaustavite sve aktivnosti koje ste započeli vezano za uspostavljanje tela koje bi se na nivou države bavilo praćenjem femicida tzv. Femicide Watch-a, kako bi Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost moglo da pokrene širi konsultativni proces koji bi uključio sve zainteresovane strane – predstavnice/ke relevantnih ministarstava i državnih organa, nezavisnih institucija i ženskih organizacija.

befem talks istanbulska konvencijaBeFem Talks "Istanbulska konvencija: pogled aktivistkinja iz regiona" je uvod u novu kampanju "Ravnopravnost iz fioke: Za politike nenasilja!", koja ponovo okuplja braniteljke ženskih prava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, koje su bile i ostale najhrabriji deo naših društava.

azc sPrema navodima medija od početka godine od strane partnera ili člana porodice ubijeno je 6 žena. Čitajući izveštaje o poslednjem slučaju ubistva u Selakovcu kod Novog Pazara, ljute i tužne, ponovo se pitamo da li se ovakav ishod nije mogao izbeći?

azc sПредлогом Закона о родној равноправности који је Влада Србије поднела Народној скупштини 26. априла 2021.г., привилегују се специјализоване услуге за лица која су извршила насиље, за која је планирано финансирање из републичког буџета, у односу на специјализоване услуге за жртве насиља које ће бити финансиране из буџета локалних самоуправа.

TogetherAgainstGBV sMi, aktivistkinje za ženska prava iz regiona Balkana, solidarno podržavamo sve žene-žrtve digitalnog rodno zasnovanog nasilja, i tražimo od relevantnih institucija da reaguju u skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima, te temeljno i blagovremeno istraže slučaj grupa na društvenoj mreži Telegram (kao što su: Balkanska soba, Javna soba, GevgelijaHub, Srpska soba, Smokva itd.), kako bi počinioci bili kažnjeni, a žrtve zaštićene od dalje viktimizacije.