pravo na porodicu sAutonomni ženski centar se obratio Zaštitniku građana, kao i ministrima zaduženim za brigu o porodici i demografiju i za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi sa izjavama u medijima u kojima se navodi da „u Srbiji nikome dete nije oduzeto zbog siromaštva“, podsećajući na to da su zvanični podaci o radu centara za socijalni rad u Srbiji za 2011. i 2012. godinu sadržavali takve podatke – o čemu je AŽC obavesti i tražio postupanje po službenoj dužnosti tadašnje ministarstvo za socijalnu zaštitu, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i Republički zavod za socijalnu zaštitu.

bpp srbija sAutonomni ženski centar iz Beograda, SOS Ženski centar Novi Sad i Udruženje žena Peščanik iz Kruševca su u periodu od jula do oktobra 2020. godine omogućili da 429 žena iz cele Srbije dobije 867 besplatnih pravnih saveta u sferi porodičnih odnosa, zaštite od svih oblika nasilja i socijalnih prava, kao i da za 106 žena koje imaju 125 maloletne dece budu napisana 143 podneska.

azc sAutonomni ženski centar apeluje na Više javno tužilaštvo u Beogradu da svim svedokinjama i oštećenima koje su preživele seksualno nasilje od strane osumnjičenog Miroslava Aleksića, po službenoj dužnosti, dodeli status posebno osetljivih svedoka u skladu sa čl. 103 Zakonika o krivičnom postupku.

socijalna pravaAutonomni ženski centar je učestvovao, na poziv A11 - Inicijative za ekonomska i socijalna prava, na on-line panelu „U susret novom Zakonu o socijalnoj karti“, a u okviru obeležavanja Nedelje privatnosti. Na panelu su izlagači bili i predstavnici A11, Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, dok resorno ministartsvo, iako pozvano, nije imalo predstavnicu/ka. 

golubAutonomni ženski centar je učestvovao, na poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na prvom sastanku za uspostavljanje društvenog dijaloga o stanju rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji. Predstavnica AŽC, Tanja Ignjatović, iznela je opšte predloge koji se tiču rada na izmenama i dopunama zakona i strategija u ovoj oblasti.

azc sAutonomni ženski centar je ponosan na mlade žene koje su se osnažile i prijavile silovanje i seksualno zlostavljanje koje im se desilo od strane osobe u koju su imale apsolutno poverenje da je tu da ih uči i podržava.

un serbiaAutonomni ženski centar se obratio UN agencijama u Srbiji ukazujući na to da njihovo učešće u podršci izrade novog strateškog dokumenta za sprečavanje i suzbijanje nasilja protiv žena u Srbiji ne odgovara ključnim međunarodnim ugovorima, oceni stanja, zaključnim zapažanjima i preporukama koje je dobila Republika Srbija u ovoj oblasti.

antropologija rodno zasnovano nasilje sCentar za ženske studije i časopis Antropologija predstavili su temat o rodno zasnovanom nasilju prema ženama. Tema razgovora usmerena je na uticaj situacije globalne pandemije na rodno zasnovano nasilje prema ženama.

ifmsa srKomitet za međunarodnu saradnju studenata medicine – IFMSA Srbija, u saradnji sa organizacijama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, organizovao je konferenciju o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji nad ženama, na kojoj je prezentaciju imala i predstavnica Autonomnog ženskog centra.

azc sAutonomni ženski centar se obratio nadležnim vladinim telima i ministarstvima predlogom da se ponovo stave u javnu raspravu i/ili započne izradaizmena i dopuna nacrta zakona i izrada startegija (uključujući akcione planove) koji nisu finalizovani (a trebalo je da budu) u periodu od 2017–2020. godine.