CEJUS tribina o nasilju nad ženama, Beograd 9. novembar 2022.Centar za jugoslovenske studije (CEJUS) organizovao je tribinu o nasilju nad ženama na kojoj su učestvovale predstavnice Autonomnog ženskog centra, Centra za ženska prava (Podgorica), Ženske solidarnosti, kao i novinarke N1 i portala Telegram (Hrvatska). Razgovor je moderirala dr Ivana Pantelić.

Tanja Ignjatović je na tribini predstavila istorijski pregled ključnih događaja u svetu i bivšoj Jugoslaviji, kao i u Srbiji, kroz prikaz aktivnosti Autonomnog ženskog centra u zagovaranju za zakonske i instritucionalne promene. Zajedno sa ostalim učesnicama tribine, kao i sa publikom, diskutovano je o stanju, mogućnostima promene i adekvatnijem odgovoru na problem nasilja prema ženama.

CEJUS tribina o nasilju nad ženama, Beograd 9. novembar 2022.
CEJUS tribina o nasilju nad ženama, Beograd 9. novembar 2022.