ponedeljak, februar 24, 2020

dubrovnik seminar sU periodu od 24. do 26. oktobra 2017. godine predstavnica Autonomnog ženskog centra, Dijana Malbaša, učestvovala je na seminaru „Jačanje kaznenopravnih institucija i vladavine prava u centralnoj i istočnoj Evropi“ u Dubrovniku, organizovanom od strane Regionalne kancelarije Ministarstva pravde SAD.

Opširnije...

prEUgovor sIpak, koalicija prEUgovor podseća da je Pregovaračkom timu 20. marta 2017. godine poslala spisak od 179 pitanja koja se odnose na podatke potrebne za ocenu efekata realizovanih aktivnosti iz akcionih planova za poglavlja koja se tiču pravosuđa, ljudskih prava, slobode i bezbednosti. Pregovarački tim nije odgovorio ni na jedno od postavljenih pitanja, niti nas je uputio gde bismo konkretno koju informaciju mogle da nađemo. Tražene informacije nisu dostupne na stranicama nadležnih ministarstava, a zabrinjavajuće je što nisu dostupni čak ni podaci koji bi prema važećim propisima morali biti javni. Neke od njih prEUgovor nije dobio ni po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja.

Opširnije...

preugovor alarm oktobar 2017 sKoalicija prEUgovor predstavila je najnoviji, deveti po redu, izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24).

Opširnije...

okrugli sto 14 okt sSa ciljem razmene iskustava u vezi sa ulogom vaspitno obrazovnih institucija u prevenciji nasilja u porodici i nasilja u partnerskim vezama mladih Autonomni ženski centar organizovao je u Beogradu okrugli sto koji je okupio predstavnice/ke 14 srednjih škola iz 8 gradova u Srbiji.

Opširnije...

fem defenders sU okviru studijske posete organizaciji Kvinna till Kvinna u Stokholmu, Švedska, od 1. do 6. oktobra, predstavnice Autonomnog ženskog centra, Marina Ileš i Sanja Pavlović, imale su priliku da prodube svoje znanje o online nasilju prema ženama i njegovim posledicama. Opšti zaključak je da online nasilje prema ženama najčešće ima identične posledice po one koje ga prežive, poput posledica koje ostavlja nasilje u stvarnom svetu.

Opširnije...

pravda sGlavni nalaz u mesecu avgustu je da je zadržan pozitivni trend primene hitnih mera zaštite od nasilja u porodici. Prema podacima RJT u periodu od 1-31. avgusta 2017. godine razmatran je 3832 slučaja nasilja u porodici, odnosno 691 sluačejva više nego u prethodnom mesecu. I bez potpune informacije, potvrđuje se rasprostranjenost nasilja u porodici sa kojima se suočavaju institucije sistema, u prvom redu policija i javno tužilaštvo, ali i centri za socijalni rad, što u potpunosti opravdava i specijalizaciju i zakonom propisanu koordinaciju. Ipak...

Opširnije...

poseta becuU okviru studijske posete Beču, koja je realizovana od 18. do 22. septembra, a u kojoj je učestvovala i predstavnica Autonomnog ženskog centra, Mirjana Mitić, učesnice su upoznate sa funkcionisanjem sistema koji pruža zaštitu ženama žrtvama nasilja u Austriji.

Opširnije...

poseta un azcU okviru posete realizatorima podržanih projekata iz Srbije, predstavnice Fonda UN-a za suzbijanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund to end Violence Against Women) posetile su Autonomni ženski centar i razgovarale sa učesnicama/cima projektnih aktivnosti, kao i sa lokalnim partnerskim organizacijama o ostvarenim rezultatima u okviru projekta “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje”.

Opširnije...

ecmi azc sU okviru studijske posete beogradskim nevladinim organizacijama, 26. septembra 2017. godine, predstavnice i predstavnici Evropskog centra za manjinska pitanja Kosovo (ECMI Kosovo) posetile/-i su i Autonomni ženski centar.

Opširnije...

II ECDV s6-9.9.2017. Porto - Članice Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović i Vanja Macanović, učestvovale su na Drugoj evropskoj konferenciji o nasilju u porodici, koja je održana na Fakultetu za psihologiju i edukaciju Univertiteta Porto, u Portugaliji, od 6. do 9. septembra 2017.

Opširnije...