akcija trg republike beogradPovodom 19. juna, Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u oružanim sukobima, Autonomni ženski centar učestvovao je u brojnim aktivnostima koje su za cilj imale podizanje svesti o položaju žrtava seksualnog nasilja u ratovima i negovanje politika sećanja, solidarnosti i odgovornosti.

prirucnik za nastavnice nastavnikeCilj ove međunarodne konferencije je da se otvori prostor za diskusiju o različitim pristupima i dobrim praksama u oblasti prevencije i borbe protiv digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN), kao i da se podstakne razmena iskustava i povezivanje nastavnica i nastavnika oko ove teme.

azc sPovodom 19. juna – Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije uspostavile 2015. godine, Žene u crnom i Autonomni ženski centar će 17. juna 2021. od 13h do 14h, na Trgu Republike u Beogradu održati stajanje u crnini i ćutanju.

preugovorAutonomni ženski centar, kao članica prEUgovor koalicije, podneo je niz predloga na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, nakon što se odustalo od komentara na odredbe oko kojih je postignut sporazum između Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije. Komentare je pripremila advokatica Vanja Macanović.

golubU organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz prisustvo predstavnika drugih nadležnih ministarstava, kao i velikog broja organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera, realizovan je društveni dijalog o sistemu socijalne zaštite, na kom je učestvovao i Autonomni ženski centar.

41 susreti socijalnih radnikaNa 41. susretima socijalnih radnika - naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem u organizaciji Fakulteta političkih nauka iz Beograda, pod nazivom “Solidarnost u svetu koji se menja: perspektive i izazovi za socijalni rad i socijalnu politiku”, održanom (online) 4. juna 2021. godine, izlaganja su imale i predstavnice Autonomnog ženskog centra.

discrimination sAutonomni ženski centar, ASTRA i Grupa 484, kao članice prEUgovor koalicije, podnele su Narodnoj skupštini, a pre toga Odboru za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, kao i Odboru za evropske integracije, amandmane na zabrinjavajuća rešenja Predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti i Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o zabrani diskriminacije, koja su se pojavila nakon javne rasprave. Oba zakona su usvojena bez izmena predloga zakona na način na koji je koalicija prEUgovor ukazala.

18 maj sNa predstavljanju tek usvojene Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021. do 2025. godine, Autonomni ženski centar je postavio pitanje da li nam je potreban ovaj strateški dokument u kontekstu u kom se on usvaja.

nacionalni sos telPoverenik za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje (broj 071-01-4864/2019-03 od 2. 4. 2021.) kojim potvrđuje da Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine nije mogao odbiti zahtev Autonomnog ženskog centra na pristup podacima o radu nacionalnog SOS telefona za podršku ženama sa iskustvom nasilja, odnosno da je zahtev AŽC u skladu sa čl. 5, čl. 8, st. 1 i 2, kao i čl. 15. I pored toga, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine odbio je novi zahtev AŽC – uz besmislena obrazloženja.

tri godine bez rezultata sNema poboljšanja u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena, pokazuje najnovija studija Autonomnog ženskog centra „Tri godine od usvajanja Programa – bez očekivanih rezultata”. Studija analizira primenu Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije (2017) kojom je predviđeno poboljšanje stanja u ovoj oblasti putem informisanja, edukacije, savetovanja, uz veću participaciju korisnika usluga i prilagođavanje rada zdravstvenih službi potrebama posebno osetljivih populacionih kategorija.