nasilje prema zenama i zdravlje sPovodom 08. marta, Međunarodnog dana žena, EU info point Novi Sad i EU info point Niš, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, realizovali su onlajn izlaganje i razgovor na temu "Nasilje prema ženama i zdravlje" s fokusom na mentalno zdravlje, koji je vodila Tanja Ignjatović.

obrazovanjeAutonomni ženski centra je uputio apel Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i Ministartvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da učine sve što je u njihovoj nadležnosti da se dopuni sadržaj Predloga Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine i Predloga Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje ove stretegije, koju je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stavilo u javnu raspravu.

azc sPovodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, Autonomni ženski centar i Žene u crnom podsećaju da su žene širom sveta protekle godine bile, pored starih, suočene i sa novim problemima usled pandemije izazvane korona virusom i da su najviše na udaru bila radna i reproduktivna prava, kao i da se povećalo nasilje prema ženama u okviru porodice.

sastanak usluge online sStručni sastanak “Pružanje usluga podrške ženama koje su preživele nasilje tokom pandemije i razvoj standarda za pružanje online usluga podrške” organizovan je od strane Autonomnog ženskog centra u okviru projekta decentralizacije Mreže Žene protiv nasilja podržanog od strane Trag fondacije. Cilj ovog stručnog sastanka bio je da se ojačaju profesionalni kapaciteti individualnih aktivistkinja i organizacija članica Mreže ŽPN za brzu adaptaciju i pružanje usluga online u budućim kriznim situacijama kao što je ova izazvana pandemijom.

socijalna zastita politika sAutonomni ženski centar je zajedno sa oko 20 organizacija civilnog društva učestvovao na sastanku sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vezi sa pitanjima socijalne zaštite i socijalne politike, s ciljem da se sagleda postojeće stanje u oblasti, uspostavi dijalog o pitanjima od značaja i temama koje su prioriteti u narednom periodu.

zabrana diskriminacije sAutonomni ženski centar je tokom javnih konsultacija dostavio komentare i predloge u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Predloženo je, između ostalog, ujednačavanje korišćenih pojmova, usaglašavanje predloga izmena i dopuna sa odgovarajućim Direktivama EU, da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ima zamenika, kao i da se precizira značenje postupka pred sudom „po istoj stvari“, odnosno da se jasno navede da se radi o postupku za diskriminaciju, a ne o bilo kom sudskom postupku.

rodna ravnopravnost sAutonomni ženski centar je tokom javnih konsultacija dostavio komentare i predloge u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti. Predloženo je, između ostalog, ujednačavanje upotrebe termina, preciznije definisanje novih pojmova, dopuna članova kojima se regulišu specijalizovane usluge za žrtve rodno zasnovanog nasilja, uključujući predlog modela finansiranja ovih usluga, preciziranje nadležnih ministarstava za sprovođenje Zakona u pojedinim oblastima, disciplinsku odgovornost za javne funkcionere koji krše/ne sprovode odredbe Zakona, kao i potrebu da se reguliše nadzor nad sprovođenjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

preugovor 23 24 sU novoj Reformskoj agendi koalicija prEUgovor pruža kratki pregled i preporuke o ključnim problemima na čijem rešavanju treba raditi u 2021. godini u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

azc sAutonomni ženski centar uputio je prijavu Regulatornom telu za elektronske medije protiv Happy TV, a povodom jutarnjeg programa emitovanog 30.01.2021. godine u kome su gosti i gošće, astrolozi, numerolozi i grafolozi, u kontekstu prijave za silovanje koju je glumica Milena Radulović podnela protiv Miroslava Aleksića, tumačili njihove horoskope, datume rođenja i njegov potpis.

azc sPrema navodima medija od početka godine u porodično-partnerskom kontekstu ubijene su tri žene, a u još jednom slučaju postoji sumnja da je žena ubijena od strane supruga. Poslednji slučaj ubistva u Temerinu pred nas postavlja pitanje: da li se ovakav ishod zaista nije mogao naslutiti, kako se u pojedinim medijima tvrdi?