azcNa poziv Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine, AŽC je dostavio dopis kojim je iskazao žaljenje zbog načina na koji je Ministarstvo pravde odbilo predloge Autonomnog ženskog centra na Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu, koji su bili dostavljeni tokom javne rasprave. Ministarstvo pravde je predložilo Narodnoj skupštini zakonska rešenja koja su u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i Nacionalnom strategijom za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji.

Ukoliko Narodna skupština usvoji Zakona o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu na način na koji su predloženi, odredbe ovih zakona će ozbiljno ugroziti princip vladavine prava, jer će biti u direktnoj koliziji sa čl. 6 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji član će faktički derogirati (ukinuti). Pitanje je da li će se Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i dalje primenjivati sa istom uspešnošću kao što se primenjivao ovih prethodnih pet godina, ukoliko sudije i tužioci neće više snositi disciplinsku odgovornost za nepostupanje u skladu sa rokovima predviđenim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici. 

Takođe je ostalo nejasno zbog čega je isti predlog Autonomnog ženskog centra o uspostavljanju Službi za pomoć i podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela delimično prihvaćen u predlogu Zakona o uređenju sudova, a nije prihvaćen u predlogu Zakona o javnim tužilaštvima.

Dopis Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo je dostupan na ovom linku.