skupstina sU Narodnoj skupštini Republike Srbije, 19. oktobra 2018. godine, održana je 6. konferencija Ženske parlamentarne mreže pod nazivom Žene grade budućnost. Na konferenciji je, pored narodnih poslanica, učestvovalo preko 300 odbornica iz više od 100 gradova i opština, predstavnice pokrajinskih tela, nezavisnih tela za zaštitu prava građanki/-a i zaštitu ravnopravnosti, međuvladine, međunarodne i domaće organizacije civilnog društva, kao i predstavnice Ženske parlamentarne mreže iz Crne Gore. Tanja Ignjatović je govorila u okviru panela o efektima primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

oktobarski susreti tanja sOvogodišnja tema Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti bila je Roditeljstvo – dar, teškoća, šansa. Tanja Ignjatović je govorila o Roditeljstvu i odnosu dete–roditelj u kontekstu nasilja u partnerskoj relaciji, pred više od 100 predstavnica/-ka socijalne zaštite iz Srbije.

zasto i kako sKonferencijom „Zašto i kako o rodno zasnovanom nasilju u srednjoj školi?“ obeležen je završetak saradnje sa nastavnicama/-cima i stručnim saradnicama/-cima srednjih škola koji su učestvovali u aktivnostima projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“. Konferencija je okupila preko 70 predstavnica/-ka škola, aktivistkinje lokalnih partnerskih organizacija i saradnice AŽC-a koje su pružale podršku u realizaciji aktivnosti tokom prethodne dve godine.

Autonomni ženski centar je danas uputio dopis Upravi za javne nabavke ukazujući na kršenje Zakona o javnim nabavkama i Zakona o socijalnoj zaštiti od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i mogući nastanak štetnih posledica, a u vezi sa sprovođenjem konkursa za podnošenje predloga programa udruženja za uspostavljanje nacionalne SOS telefonske linije za podršku ženama sa iskustvom nasilja.

zpnPovodom izjave, kojom ministar skreće pažnju javnosti sa nezakonitog rapisivanja konkursa, na ulogu izvesnog Aleksandra Đorđevića u nameštanju konkursa,1 organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja podsećaju javnost da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokušava Zaključkom Vlade da suspenduje član 64, Zakona o socijalnoj zaštiti.

my body my rights sMi, 343 žene iz Evrope, zalažemo se za Evropu koja zastupa prava žena, uključujući pravo na izbor. Danas podsećamo na 343 žene koje su objavile manifest u Francuskoj, u Le Nouvel Observateur časopisu, 1971. godine, pozivajući na seksualna i reproduktivna prava za žene, zahtevajući legalan abortus.

azcOrganizacije članice Mreže Žene protiv nasilja upućuju otvorena pitanja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom raspisivanja trećeg konkursa za uspostavljanje Nacionalne SOS linije za podršku ženama sa iskustvom nasilja koji je na sajtu Ministarstva objavljen 27.9.2018.g.

zasticena sNeželjeno priljubljivanje, dodirivanje i unošenje u lice ili samododirivanje muškaraca po intimnim delovima tela, kao najeksplicitnije oblike seksualnog uznemiravanja, doživela je svaka treća devojka u Srbiji. Najčešći oblik seksualnog uznemiravanja, koji je doživela svaka druga devojka u Srbiji, je zviždanje, slanje poljubaca i oblizivanje. Ovo su izvodi iz istraživanja AŽC-a – „Mladi i iskustvo seksualnog uznemiravanja".

pozdrav iz srbije sAutonomni ženski centar je predao GREVIO ekspertskoj grupi alternativni izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici, pod nazivom “Poboljšana zakonska regulativa, neuspela zaštita”.

mogu da necu logo sAutonomni ženski centar objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje – Feministička promena obrazovnog sistema” koji se realizuje uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund to End Violence against Women).