azcAutonomni ženski centar je, na osnovu Izveštaja Zaštitnika građana u slučaju postupanju institucija nakon ubistva žene u Pirotu, podneo krivične prijave protiv sudija Osnovnog suda u Pirotu i tužilaca Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi iz čl. 361 Krivičnog zakonika.

Smatramo da su kao službena lica prekršili čl. 313 i 314 Zakonika o krivičnom postupku, te na taj način prekršili čl. 18, 24 i 25 Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 2, 3, 8 i 13 ratifikovane Konvencije Saveta Erope za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i čl. 5, 34, 50 i 51 Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije), na taj način što su očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili dužni i mogli biti svesni da usled toga može nastupiti teška povreda prava drugog, te je takva teška povreda i nastupila u vidu povrede prava na život i nastupanja smrti sada pokojne Sanje Manojlov.   

Krivičnu prijavu protiv sudije za prethodni postupak koja nije prihvatila predlog za određivanje pritvora možete pročitati OVDE.

Krivičnu prijavu protiv sudije koja je prihvatila sporazum o priznanju krivice možete pročitati OVDE.

Krivičnu prijavu protiv tužilaca koji su predložili sporazum o priznanju krivice i od istog nisu odustali nakon ponovljenih događaja proganjanja možete pročitati OVDE.