strucni sastanak 27 06 23

U utorak 27. juna 2023. godine, Autonomni ženski centar (AŽC) održao je onlajn stručni sastanak na temu Potrebe i prava maloletne dece i drugih članova porodice nakon izvršenog femicida. Ovo je drugi stručni sastanak namenjen ženskim organizacijama civilnog društva organizovan u okviru projekta Snažan pokret otpora žena braniteljki ljudskih prava za zaštitu žena žrtava/preživelih rodno zasnovanog nasilja i njihove dece koji finansira Evropska unija. Sastanku je prisustvovalo 46 predstavnica ženskih organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije.

Predavačice Lili Ben Ami, aktivistkinja iz Izraela, i Titti Carrano, advokatica iz Italije, podelile su sa učesnicama skupa iskustva iz ove dve zemlje vezana za zakone, zagovaranje, stručna uputstva, sudsku praksu i usluge podrške za priznavanje prava i potreba maloletne dece i ostalih članova porodice nakon femicida.

Lili Ben Ami je na ovu temu govorila iz perspektive aktivistkinje, ali i žrtve – sestre Michal Sela koju je 2019. godine ubio suprug. Ben Ami je nakon ubistva sestre osnovala fondaciju koja nosi Michalino ime, čiji je rad posvećen borbi protiv nasilja u porodici kroz inovacije i savremenu tehnologiju. Putem zagovaranja, ova organizacija  menja javne politike i predlaže sistemska, održiva rešenja za pružanje podrške ugroženim ženama i deci. Zahvaljujući zagovaranju Foruma Michal Sela, u Izraelu je usvojen revolucionarni zakon koji obezbeđuje automatski gubitak starateljstva za svaku osobu optuženu za ubistvo supružnika, pokušaj ubistva supružnika ili silovanje potomka.

Titti CarranoTitti CarranoU Italiji, porodična perspektiva sprečava prepoznavanje nasilja nad ženama i decom. U sudskim postupcima se ne vrši procena rizika, iako to nalaže Istanbulska konvencija, a rodni stereotipi koje gaje pojedine sudije na više načina podrivaju njihovu nepristrasnost, podelila je sa učesnicama skupa Titti Carrano, ekspertkinja iz Italije.  Ona je istakla da u Italiji, uprkos nekim dobrim zakonskim rešenjima, i dalje postoji tendencija da se prioritet daje očuvanju odnosa otac-dete, bez obzira na nasilje. Zakon koji je u Italiji stupio na snagu 16. februara 2018. godine sadrži niz odredbi usmerenih na ekonomski nesamostalnu maloletnu i punoletnu decu žrtve ubistva koju je počinio supružnik (čak i ako je razdvojen ili razveden), ili partner u građanskoj zajednici (čak i ako je raskinuta). Zakon, međutim, ne prepoznaje rodnu komponentu kada je reč o žrtvama i počiniocima zločina.

Dominantan utisak učesnica stručnog sastanka je da zakonska regulativa u Srbiji ne prati potrebe članova porodice žrtava femicida, i da zakoni u Izraelu i Italiji u mnogo većoj meri uzimaju u obzir doborobit deteta. Više učesnica angažovanih u organizacijama koje pružaju podršku žrtvama istaklo je da im je značajno da čuju na koji su način druge zemlje rešile problem starateljstva i da bi volele da im zakoni omogućavaju da na efikasniji način podrže maloletnu decu i druge članove porodica žena koje su ubili njihovi partneri.

Autonomni ženski centar (AŽC) nastaviće da se bavi ovom temom i poziva predstavnice ženskih organizacija, ali i institucije Republike Srbije, da na odgovarajući način adresiraju potrebe članova porodice žrtava femicida, naročito njihove maloletne dece, i aktivnije se uključe u rešavanje problema sa kojima se oni suočavaju.