Imajući u vidu izuzetan uspeh tokom realizacije pilot programa Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, odeljenja Gradskog centra za socijalni Čukarica, Rakovica, Voždovac i Grocka, kao i filijala Nacionalne službe za zapošljavanje iz istih opština, uz podršku Autonomnog ženskog centra, koordinatorka za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu organizovala je sastanak sa predstavnicima Gradskog centra sa socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, Autonomnog ženskog centra i koordinatorkama za nasilje u porodici u svim osnovnim javnim tužilaštvima na području stvarne i mesne nadležnosti VJT u Beogradu.

Na sastanku je, na inicijativu koordinatorke, dogovoreno da se od januara 2023. godine počne sa primenom programa zapošljavanja žrtava nasilja u porodici na teritoriji svih 17 opština u Beogradu u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja. Cilj ove aktivnosti je da se ženama sa iskustvom nasilja u porodici, koje su ekonomski zavisne, ne mogu da se zaposle ili kojima su nasilni supružnici ili partneri zabranili da rade, pruži podrška u zapošljavanju i ekonomskom osnaživanju, kako bi lkaše izašle iz nasilnih situacija.

U narednom periodu biće izrađene smernice za postupanje i pružanje podrške svim grupama /podgrupama za koordinaciju i saradnju, kako bi se sa primenom programa krenulo već od januara sledeće godine. Autonomni ženski centar će pružiti aktivnu ulogu u izradi smernica, a svoj doprinos će dati i na sastancima na kijima se planiraju konkretne mere podrške i bolje razumevanje potreba žena sa iskustvom nasilja.

Saopštenje Višeg javnog tužilaštva možete videti OVDE.