Autonomni ženski centar, simbolično na Međunarodni dan žena, pokreće važnu kampanju koja poziva građanke i građane da se pridruže borbi protiv zloupotrebe i neovlašćenog deljenja intimnih fotografija i snimaka. Pod sloganom „Zakuni se u zakon“ kampanja nosi snažnu poruku i direktno poziva na potpisivanje peticije koja ima jasan cilj - donošenje zakona koji neovlašćeno deljenje intimnih sadržaja kvalifikuje kao krivično delo.

Ova praksa, koja se često naziva i „osvetnička pornografija“, iako se širom sveta ide ka izbacivanju korišćenja tog termina, sve je rasprostranjenija pojava u našem društvu. Žrtve ovakvih zloupotreba su najčešće žene svih uzrasta, koje osećaju sramotu i doživljavaju emocionalnu patnju i osudu društva, te postaje preovlađujući oblik seksualnog nasilja kojim se ozbiljno krše privatnosti, intima i dostojanstvo devojčica, devojaka i žena. Zbog toga, peticija ima za cilj unapređenje zaštite žrtava putem ustanovljavanja krivične odgovornosti učinilaca ovih dela.

„U kampanji su iskorišćena najčešća obećanja i zakletve kojima se muškarci služe kako bi ubedili potencijalne žrtve da bez zadrške pošalju svoje intimne fotografije i snimke. ‘Krupne’ reči i obećanja kao što su: „majke mi“, „svega mi“, „očiju mi“, „dece mi moje“,  vrlo se lako pogaze, te su s namerom smeštene u formu zakonske izjave. Ovim jednostavnom, a upečatljivom porukom, Autonomni ženski centar želi da ukaže na to koliko je apsurdno da jedinu zaštitu predstavljaju ponekad olako izgovorene reči kada je u pitanju ovako ozbiljna i intimna tema. Šaljemo poruku državi, posebno Radnoj grupi Ministarstva pravde koje radi na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, kao i društvu u celini, da je zakon jedina prava zaštita“, ističe Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Ovaj društveni fenomen ima svoje korene u odnosima moći i kontrole. Žrtve, prvenstveno devojčice, devojke i žene, se suočavaju sa ozbiljnim posledicama kada njihova privatnost postane predmet javnog komentarisanja i zlostavljanja. Kroz kampanju se ističe važnost edukacije o posledicama deljenja intimnih sadržaja trećim osobama, ali i o potrebi za pravnom zaštitom onih čiji su privatni sadržaji zloupotrebljeni bez njihove saglasnosti.

Donošenje zakona koji bi osudio i sankcionisao neovlašćeno deljenje intimnih sadržaja predstavlja korak napred u smeru stvaranja društva koje poštuje privatnost i individualna prava svake osobe. Ova inicijativa, usmerena na zaštitu žrtava svih uzrasta, šalje i snažnu poruku da se ovakvi oblici digitalnog zlostavljanja neće tolerisati u našem društvu.

Važno je da se svi građani aktivno uključe u podršku ovoj kampanji, potpisivanjem peticije i širenjem svesti o štetnosti neovlašćenog deljenje intimnih fotografija i snimaka. Samo zajedničkim naporima možemo stvoriti društvo u kome su intimnost i privatnost svake osobe poštovani i zaštićeni. Podržimo kampanju „Zakuni se u zakon“, jer svaki potpis je važan.

Peticija se može potpisati na linku: ZAKUNI SE U ZAKON!  

Osobe za kontakt Sanja Pavlović i Vanja Macanović

Realizaciju kampanje podržale su agencije McCann Beograd, Universal Media i Two Rivers.

Zakuni se u zakon PeticijeOnline