Beograd, 29/10/2015.

Autonomni ženski centar je 29. oktobra 2015. godine organizovao, treću po redu, međunarodnu konferenciju pod nazivom „Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama – dve godine od njenog ratifikovanja u Republici Srbiji“. 

Ključne teme o kojima su učesnice i učesnici konferencije diskutovale/-i bili su krivičnopravna zaštita žrtava, hitne mere zaštite (policijska ovlašćenja), specijalizovane usluge podrške, odnosno podrška za žrtve seksualnog nasilja i nacionalni SOS telefon.

Učesnice i učesnici konferencije su usvojili zaključke, na osnovu kojih će Autonomni ženski centar formulisati inicijative prema nadležnim državnim telima.

Prilog:

Fotografije

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05