2/11/2015, Hag: Predstavnice Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore učestvovale su na 17. WAVE konferenciji „Zajednička moć žena protiv nasilja! Konferencija za jačanje WAVE mreže“, koja je održana 2. novembra 2015. godine u Hagu, Holandija.

U okviru prvog panela, koji je bio posvećen primerima dobre prakse u lobiranju i aktivnostima za podizanje svesti javnosti o nasilju prema ženama, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata – ROSA predstavile su kampanju „Potpisujem“ i ključne rezultate postignute u zajedničkom projektu „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“.

Uzevši učešće na drugoj radionici posvećenoj WAVE kampanjama za ostvarivanje prava žena na specijalizovane usluge u skladu sa Istanbulskom konvencijom, Danijela Pešić iz AŽC-a i Alenka Karlin iz Društva SOS telefon govorile su o rezultatima zajedničkog regionalnog projekta i kampanje „Potpisujem“ u pogledu uspostavljanja specijalizovanih usluga za žene sa iskustvom nasilja u Srbiji i Sloveniji.

WAVE Conference 2015