10-11-2013Beograd, 10. novembar 2013: Autonomni ženski centar, u saradnji sa 28 ženskih organizacija iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije organizovao je međunarodnu konferenciju posvećenu Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Na konferenciji su pozvane/i sve/i predstavnice/i civilnih organizacija koje dele vrednosti ljudskih prava da potpišu Deklaraciju organizacija civilnog društva o sprečavanju nasilja prema ženama.

skrs-salaBeograd, 31. oktobar 2013:  Na četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije izglasan je Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Za zakon je glasalo 159 poslanika i poslanica, od 164 prisutna/prisutne.

op sBeograd, 25. oktobar 2013:  Prva debata Otvorenog parlamenta posvećena je Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Narodne poslanice Tamara Tripić (DS) i Dubravka Filipovski (NS) i Tanja Ignjatović (AŽC) učestvovale su na ovoj debati.

rasprava-rsBeograd, 17. oktobar 2013:  U Narodnoj skupštini Republike Srbije započela je rasprava o Zakonu o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Narodne poslanice, predstavnice svih političkih opcija, povezane u okviru Ženske parlamentarne mreže, pokazale su visoku posvećenost, dobru informisanost i organizovanost u obrazlaganju nužnosti potvrđivanja Konvencije.

apv-vlada sNovi Sad, 15. oktobar 2013: Pokrajinski semretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova započeo je proces izrade nove Startegije protiv nasilja nad ženama u AP Vojvodini. Formirana je radna grupa za izradu dokumenta od predstavnica/predstavnika svih relevantnih ustanova, organa i organizacija. Iz Autonomnog ženskog centra u radnoj grupi učestvuju Vanja Macanović i Tanja Ignjatović, koja će i koordinirati radnom grupom.

wave-15 sSofija, 10-12. oktobar 2013: Autonomni ženski centar je predstavio projekat „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја” na 15. konferenciji mreže Žene Evrope protiv nasilja (WAVE), od 10-12. oktobra u Sofiji (Bugarska).

amityBeograd, 30. septembar 2013: Autonomni ženski centrar je učestvovao u predstavljanju Izveštaja o monitoringu ljudskih prava starijih osoba na rezidencijalnom smeštaju. Fokus AŽC bio je na rodnoj dimenziji starenja - žene žive duže od muškaraca, više žena živi samo, više korisnika ustanova za smeštaj su žene – kao i na iskustvima nasilja prema starijim ženama. Izveštaj je nastao u okviru projekat Udruženja građana „Snaga prijateljstva“ – Amity, realizovanog u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom.

Beograd, 23. septembar 2013: Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u Crnom započele su realizaciju projekta “Rodna perspektiva ljudske bezbednosti”, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Cilj projekta da je kroz planirane aktivnosti doprinese promovisanju mira, poštovanja ljudskih prava, ljudske bezbednosti i zaštite od rodno zasnovanog nasilja, i to kroz osnaživanje žena za saradnju, pravljenje koalicija i povećanje uticaja žena na politike i procedure u policijskom sistemu/sektoru bezbednosti (u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1325). Projekat će trajati do novembra 2014. godine.

Više o projektu...

izvestaj-cedawDelegacija Vlade Republike Srbije predstavila je Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), na 55. zasedanju UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena. Predstavnici Vlade govorili su o zakonodavnim i institucionalnim merama preduzetim u Srbiji u cilju unapređenja položaja žena u zemlji.