Kancelarija za ljudska i manjinska prava je 5. aprila 2013. godine na konferenciji „Perspektive antidiskriminacione politike u Srbiji“ predstavila nacrt Strategije za borbu protiv diskriminacije. Autonomni ženski centar je učestvovao u izradi Strategije i koordinirao rad tematske grupe – žene. Nacrt Strategije će biti dostupan za komentare i predloge dopuna do 7. maja 2013. godine.

image1Autonomni ženski centar je održao inicijalni sastanak sa predstavnicama lokalnih partnerskih organizacija 02-03. aprila 2013. godine u Beogradu, u cilju upoznavanja partnerica sa projektnim ciljevima, aktivnostima i obavezama u realizaciji projekta i razrade metodologije za izradu lokalne kontekstualne analize. Sastanak je realizovan u okviru projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, koji finansira Evropska unija.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra (AŽC) i nezavisnih regulatornih tela za zaštitu prava građana/građanki (NRT) na radnom sastanku u Beogradu razmenile su informacije o komplementarnim aktivnostima u vezi sa ratifikacijom i implementacijom Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, učestvovala je 15. marta 2013. godine na seminaru “Ženska parlamentarna mreža: ka uspešnoj saradnji sa nezavisnim telima, OCD i medijima” u Subotici, koji je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost. Tom prilikom, ona je članice Parlamenta upoznala sa projektom i aktivnostima AŽC-a u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i amandmane AŽC-a za izmene zakona u oblasti nasilja u porodici.

csw57Predstavnice Autonomnog ženskog centra su učestvovale na 57. zasedanju Komisije za status žena Ujedinjenih nacija u Njujorku od 4. do 8. marta 2013. godine. Prioritetna tema na zasedanju je bila „Sprečavanje i prevencija svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama”. AŽC je pre zasedanja uputio pisanu izjavu o sprečavanju i prevenciji nasilja prema ženama u Srbiji.

okrugli-stoU Beogradu 26. februara 2013. Autonomni ženski centar je organizovao Regionalni okrugli sto posvećen razmeni informacija i iskustava u oblasti zastupanje prava žena koje su preživele nasilje. Učesnice ovog skupa bile su ženske organizacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, i Hrvatske (17 organizacija), koje u okviru svog rada imaju razvijene usluge podrške za žene.

beograd-ustaje sPridružite se: JEDNA MILIJARDA PLEŠE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA, četvrtak 14. februar, 14 časova Trgu republike u Beogradu. Nezavisne aktivistkinje ženskog i mirovnog pokreta pridružiće se aktivistkinjama širom sveta u akciji JEDNA MILIJARDA USTAJE, najvećoj akciji u istoriji međunarodnog pokreta za zaustavljanje nasilja nad ženama i devojkama.

Nasilje nad ženama u porodici danas je jedna od važnih društvenih tema, nažalost medijsko izveštavanje o ovom problemu ne retko ostaje na nivou pasusa u crnoj hronici ili senzacionalistički prikaz na naslovnici. Tekst Jelene Višnjić “Killing me softly”: izveštavanje štampanih medija o ženama žrtvama nasilja, izrađen je u sklopu zagovaračkih aktivnosti Autonomnog ženskog centra, a objavljen u časopisu Genero 2012. godine.

osizAutonomni ženski centar je 28. januara u Beogradu organizovao Okrugli sto “Implementacija Zakona o socijalnoj zaštiti – usluge za žene žrtve nasilja u porodici“. Okrugli sto je realizovan u okviru projekta „Inicijativa za praćenje socijalne politike“ koji sprovodi 7 Kontakt organizacija civilnog društva uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Ženske organizacije osuđuju medijske napade i peticiju za smenu poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić.