ponedeljak, septembar 21, 2020

18/3/2016, Strazbur: GREVIO grupa započela je proces praćenja primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Nakon što je usvojila upitnik, koji će koristiti u ovom procesu, ova ekspertska grupa napravila je preliminarni vremenski plan praćenja za period 2016/2017 i raspored država po grupama.

Republika Srbija neće izveštavati u ovom periodu, dok će od država iz regiona jedino Crna Gora morati da dostavi svoj izveštaj. Za sada je izabrano osam država koje će u određenim rokovima izvestiti GREVIO komitet prema ovom upitniku, među kojima su prve na redu Austrija i Monako.

U procesu izveštavanja moći će da učestvuju i nevladine organizacije koje deluju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskom odnosu. Dobijeni podaci pomoći će da se utvrdi na koji način i u kom obimu se primenjuje Konvencija u svim državama koje su pristupile ovom međunarodnom instrumentu.

Podaci o primeni ove konvencije u Srbiji za 2014. i 2015. godinu dostupni su u studijama i elektronskoj bazi podataka koje je Autonomni ženski centar izradio u prethodnom periodu.