Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama
25. Novembar u 14 sati
Trg Republike, Beograd
Ulična akcija

waveBeč, 17-19. novembar 2014.  Na ovogodišnjoj konferenciji WAVE mreže, na kojoj je obeležen jubilej – 20 godina postojanja evropske Mreže protiv nasilja prema ženama, koja okuplja više od 200 feminističkih organizacija iz 46 evropskih država, predstavljene su aktivnosti iz kampanje Potpisujem.org na tri postera.

prEUgovorKoalicija organizacija civilnog društva „prEUgovor“ Vas poziva na konferenciju: PREDSTAVLJANJE NEZAVISNOG IZVESTAJA O NAPRETKU SRBIJE U POGLAVLJIMA 23 i 24 PREGOVORA SA EU, 14. novembra u 11 časova, Medija centar, Terazije 3 (prvi sprat, velika sala), Beograd.

konferencijaBeograd, 7/11/2014.  Konferencija je bila posvećena razmatranju aktivnosti na usaglašavanju zakona i propisa Republike Srbije sa standardima Konvencije (poglavlje V – Materijalno pravo i poglavlje VI – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere).

studijaCilj osnovne studije je da se ustanovi obim usklađenosti relevantnog normativnopravnog i okvira javnih politika u Srbiji sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, te da se utvrde oblasti u kojima su neophodne buduće izmene i dopune zakona i propisa.

Posle saopštenja u kome su Autonomni ženski centar, Komitet pravnika za ljudska prava i Regionalni centar za manjine izrazili ozbiljnu zabrinutost povodom stupanja na snagu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći, podneta je Inicijativa za ocenu ustavnosti ove uredbe Ustavnom sudu Srbije.

Autonomni ženski centar, Komitet pravnika za ljudska prava (YUKOM) i Regionalni centar za manjine u zajedničkom saopstenju za javnost izražavaju zabrinutost povodom stupanja na snagu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći.

Autonomni ženski centar raspisuje konkurs za
VOLONTERSKI RAD NA SOS TELEFONU
NAMENJENOM ŽENAMA KOJE SU PREŽIVELE NASILJE

Autonomni ženski centar objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za eksternu evaluaciju projekta "Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno-zasnovanog nasilja", koji finansira Evropska unija.

konferencija skopje30/9/2014, Skoplje:  Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na konferenciji „Unapređenje zaštite žrtava i procesuiranja učinilaca rodno-zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, koja je održana 30.9. – 1.10.2014. godine u Skoplju. Konferencija je bila posvećena Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, te su glavne teme obuhvatile iskustva zemalja jugoistočne Evrope i Turske u procesima potpisivanja, odnosno ratifikacije ove Konvencije.