odbijen amandman 8 12 2015Juče, 8. decembra 2015, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije su ćutanjem odbili amandman na Zakon o policiji o uvođenju policijskog ovlašćenja za udaljavanje nasilnika iz kuće/stana po hitnom postupku (sada i ovde) na 14 dana. Amandman je podneo i obrazlagao narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević.

Prethodno, Autonomni ženski centar je isti amandman podneo ministru unutrašnjih poslova, u postupku javne rasprave o nacrtu novog Zakona o policiji. Ministar unutrašnjih poslova je predlog takođe odbio, sa obrazloženjem da se radi o neustavnom i nezakonitom predlogu, što nije tačno. Da podsetimo, Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koju je Srbija ratifikovala 2013. godine, u čl. 52 obavezuje države da uvedu “hitne mere zaštite” 

Predlog Autonomnog ženskog centra je podržala predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, gospođa Zorana Mihajlović, kao i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, gospođa Brankica Janković. Zašto su juće članice neformalne, nadpartijske Ženske parlamentarne mreže ćutale o amandmanu, ostaje nepoznanica!

Za sada ostaje izvesno da nasilnici ostaju bezbedni u svojim domovima, dok će njihove žene i deca morati da borave (neizvesno dugo) u “sigurnim kućama”, prihvatilištima i hraniteljskim porodicama.