Autonomni ženski centar je razmatrao predlog Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine za oblasti za koje je zainteresovan i uputio je svoje komentare Radnoj grupi za izradu ovog strateškog dokumenta. U skladu sa tim, komentari se odnose na opis stanja, utvrđivanje problema, ciljeve, mere i aktivnosti, kao i nalaze evaluacije u vezi sa: nasiljem prema ženama, temom bezbednosti i saradnjom sa udruženjima.

Dopis je dostupan u prilogu.