Autonomni ženski centar je početkom novembra 2015.g. započeo kampanju "Zaustavite nasilje. Sa reči - u akciju!", koja je usmerena na donosioce odluka u Srbiji zahtevom da se dosledno primenjuje Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Poruke kampanje vidljive su na bilbordima i stajalištima u sedam gradova u Srbiji, kao i na plakatima i u spotovima koji se prikazuju na LED ekranima u vozilima gradskog saobraćaja u Beogradu. Kampanja je za nekoliko dana privukla veliku pažnju javnosti, imajući u vidu da je pristigao veliki broj potpisa podrške putem sajta i da je poslato gotovo 1.000 elektronskih razglednica.

Svi koji žele da se uključe u kampanju mogu poslati elektronsku razglednicu po svom izboru Vladi Republike Srbije, postaviti je na svom FB profilu i/ili twitter nalogu. U narednom periodu biće organizovane ulične akcije, na kojima će građanke i građani moći da dobiju razlgednice u štampanoj formi i pošalju na adrese Vlade Republike Srbije.

Kampanja Zastavite nasilje Sa reci u akciju