savet evropeAŽC organizuje Konferenciju «Novi standardi u zaštiti žena od svih oblika nasilja – u susret ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici», u utorak 20. marta 2012. godine uCentru ’’Sava’’ u Beogradu.

sajam sAutonomni ženski centar je na Sajmu socijalne zaštite, održanom 10. februara 2012. godine u organizaciji Ministarstva rada i socijalne politike, predstavio svoj rad i usluge koje pruža ženama žrtvama nasilja u porodici.

azc-logo sAkcije zagovaranja AŽCa tokom 2011. godine su se kretale u nekoliko pravaca u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa, ali i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou.

zastitnik-gradjana sPovodom dopisa koji je AŽC uputio Zaštitiniku građana u vezi sa postupanjem policijskih službenika u slučaju korišćenja mal. deteta radi hapšenja lica osumnjičenog za ubistvo, Zaštitnik građana je utvrdio da su policijski službenici povredili načelo zakonitosti .

sluzbeni-list-55-11Skupština grada Beograda usvojila je 23. decembra 2011. godine Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite (Sl. list grada Beograda 55/11) kojom su uklonjene diskriminatorne odredbe prethodne Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda.

daphne-logoMreža organizacija „Žene – siromaštvo – razvoj“ čiji rad koordinira Autonomni ženski centar, zajedno sa  Mrežom  „Žene protiv nasilja“ i  Mrežom organizacija za decu Srbije - MODS, uputila je inicijativu Ministarstvu rada i socijalne politike, ministru Rasimu Ljajiću i državnoj sekretarki Snežani Lakićević, za pristupanje Republike Srbije EU Programu Daphne III.

guatemalalepa mladjenović
’Prisutna!: Ja sam glas sećanja i telo slobode’
Priča sa Drugog festivala sećanja žena silovanih u ratu,
Čimaltenango, Gvatemala, februar 24.-28. 2011.