subota, jul 11, 2020

Beograd, 25. novembar 2014.  U organizaciji Ženske parlamentarne mreže, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Beogradskog fonda za političku izuzetnost, predstavnicima Narodne skupštine Republike Srbije, nadležnih državnih tela i međunarodnih organizacija, predstavljeno je istraživanje o Delotvornosti mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici na nacionalnom i lokalnom nivou. Istraživanje je na inicijativu Tima za socijalno uključivanje realizovao Autonomni ženski centar u saradnji sa Institutom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Tanja Ignjatović, jedna od autorki istraživačkog izveštaja, predstavila je ključne nalaze istraživanja, tipične karakteristike viđenja problema od strane profesionalaca i oblasti u kojima su nužne promene, a koje obuhvataju: izmene u zakonodavnom okviru, promenu položaja žene žrtve nasilja, unapređenje kapaciteta institucija, unapređenje saradnje i koordinisanog delovanja, standardizovanje prikupljanja podataka, praćenja i izveštavanja i aktivnosti na podizanju svesti javnosti i edukaciji opšte i stručne javnosti. Nalazi su sagledani u svetlu obaveza koje proizilaze iz standarda Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, kao i obaveza koje Republika Srbija ima prema CEDAW Konvenciji, a koje se odnose na podnošenje posebnog izveštaja (jul 2015.) o merama preduzetim za poboljšanje stanja u oblasti zaštite žena od nasilja.

Predstavnice Ženske parlamentarne mreže su pokazale veliko interesovanje za praćenje i podsticanje promena u ovoj oblasti.