nedelja, maj 31, 2020

ministarstvo-pravdeMinistar pravde Republike Srbije je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama izjavio da je to „jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda, gde je ugroženo pravo na život, slobodu, ali i psihički i fizički integritet žrtve“, naglašavajući da pravosuđe ove potupke „mora da tretira sa posebnom pažnjom i hitnošću“. Ministar je takođe najavio usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, što je predviđeno i Akcionim planom za pregovore sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 23.

Autonomni ženski centar je ovu izjavu minsitra pozdravio kao značajnu, i iskoristio za slanje predloga za izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, koji su izrađeni još 2012. godine i podržani od strane Zaštitnika građana, a koji do sada nisu dobili pažnju, jer se oblast zaštite žena od nasilja nije nalazila na dnevnom redu dosadašnjih izmena i dopuna ovih zakonika. 

Izjava ministra dostupna ovde.

Predlog AŽC za izmene i dopune Krivičnog zakonika dostupan ovde

Predlog AŽC za izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku dostupan ovde.