Trajanje projekta: 24 meseca
Projekat finansiran od strane:
 Evropske unije u sklopu regionalnog programa IPA 2009 – Civil Society Facility.

Partnerske organizacije na ovom projektu su Udružene žene Banja Luka (BiH), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska) i Društvo SOS telefon (Slovenija). U realizaciji projekta, kao saradnik, podršku Autonomnom ženskom centru pruža Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Osnovi cilj ovog projekta je da doprinese povećanom učešću i uticaju žena na procese stvaranja politika iz oblasti socijalnog uključivanja i aktivnijem učešću u procesima priključivanja Evropskoj uniji.

Trajanje projekta: 12 meseci
Projekat finansiran od strane:
 Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Osnovni cilj ovog projekta je formiranje nezavisne Nacionalne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama.

Zbog nedovoljno razvijenog sistema prikupljanja i obrade podataka u oblasti rodno zasnovanog nasilja, javlja se potreba za formiranjem ovog tela. Takođe, nedostaju sistematski podaci o sprovođenju zakona i mera u ovoj oblasti. U Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije iz 2009. i 2010. godine ovaj problem se prepoznaje. Izveštaj iz 2010. godine konstatuje da je vidljiv porast nasilja u porodici.

Opšti cilj: doprinos sprovođenju Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti (2009-2015)

Cilj projekta: Podizanje kapaciteta (sticanje ili dalji razvoj znanja) predstavnika relevantnih državnih institucija, nevladinih organizacija i predstavnika lokalnih samouprava za saradnju i koordiniranu akciju zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta Prava žrtava nasilja-ka evropskim rešenjima je uspostavljanje boljeg zakonodavnog okvira za zaštitu prava žrtava nasilja u porodici i unapređenje implementacije zakonskih rešenja.

  1. Kreiranje sistematizovanog znanja o poziciji žrtava nasilja u četiri vrste sudskih postupaka-krivičnom, porodičnom, prekršajnom i izvršnom postupku, sa naglaskom na poziciju i potrebe posebno osetljivih socijalnih grupa.
  2. Kreiranje edukativnih kurikuluma za ciljne grupe-tužioce, i sudije koji postupaju u četiri vrste sudskih postupaka, a na osnovu rezultata istraživanja o poziciji žrtava i analize preporuka, zakonodavnih rešenja i procedura u zemljama Evropske Unije.
  3. Predlozi za izmene i dopune relevantnih zakona biće izrađeni na osnovu rezultata istraživanja i u participativnom procesu sa pravnim ekspertima i profesinalcima iz različitih sektora (državnog, privatnog, nevladinog) .

Trogodišnji projekat se sprovodi u partnerstvu 7 kontakt organizacija civilnog društva (Amity, AŽC, Centar za samostalni život invalida Srbije, Građanske inicijative, Grupa 484, Društvo za unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Romski informativni centar) i Institutom za održive zajednice (ISC). Projekat je finansijski podržan od Norveškog Ministarstva inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs).

Opšti cilj projekta: Podrška  političkim i društvenim procesima reforme u Srbiji u okviru EU integracija.

Dvogodišnji projekat se sprovodi uz saradnju sa institucijama na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, policijske stanice, osnovna tužilaštva i sudovi, domovi zdravlja u opštinama Lazarevac, Zvezdara, Zrenjanin, Sombor) i u partnerstvu sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a uz finansijsku podršku OAK Fondacije.

Svrha projekta je doprinos uspostavljanju sistema zaštite žrtava nasilja u porodici na nacionalnom nivou kroz koordinirani model intervencija službi baziran na jasnoj politici I principima zaštite, formulisanim pravilima postupanja i procedurama, uspostavljenim mehanizmima za praćenje postupanja, koji će voditi ka sveobuhvatnoj, efektivnoj i efikasnoj zaštiti žrtve nasilja.

Autonomni ženski centar je, u partnerstvu sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu zaštite od nasilja nad ženama u Vojvodini“ tokom 2009. godine, sproveo edukaciju grupe vršnjačkih edukatora/ki za rad sa mladima (srednjoškolkama i srednjoškolcima) na prevenciji i zaštiti od nasilja u partnerskom odnosu.

Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta Nasilje u porodici – ka evropskim rešenjima je ostvaren celovit, delotvoran i koherentan model pravne zaštite žrtava nasilja u porodici u Srbiji. 

Autonomni ženski centar  je 2008. I 2009. godine nastavio sa realizacijom projekta  “Povežimo zajednicu - podsticanje akcije lokalne samouprave, javnih službi i nevladinih organizacija u izgradnji modela koordinirane akcije u oblasti nasilja u porodici”.

Cilj projekta je da uspostavi održivi integralni model prevencije i zaštite od nasilja u porodici u najmanje 5 opština u Srbiji kao i integracija lokalnih modela u relevantne nacionalne politike i buduće strategije za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici. Izvođenje projekta podržali su Ambasada Finske, UNDP i BTD (Balkan trust for democracy).

Priprema budućih profesionalaca za razumevanje rodno zasnovanog nasilja

Projekat »Kreni od sebe« je započeo 2006. godine kao odgovor na potrebu da se mladi ljudi - budući profesionalci već na fakultetu upoznaju sa problematikom nasilja zasnovanog na rodu, obzirom da se ta problematika ne izučava u okviru redovnog sistema školovanja.