Trajanje projekta: 12 meseci
Projekat finansiran od strane:
 Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Osnovni cilj ovog projekta je formiranje nezavisne Nacionalne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama.

Zbog nedovoljno razvijenog sistema prikupljanja i obrade podataka u oblasti rodno zasnovanog nasilja, javlja se potreba za formiranjem ovog tela. Takođe, nedostaju sistematski podaci o sprovođenju zakona i mera u ovoj oblasti. U Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije iz 2009. i 2010. godine ovaj problem se prepoznaje. Izveštaj iz 2010. godine konstatuje da je vidljiv porast nasilja u porodici.

Očekivani rezultati projekta:

  • Povećani kapaciteti ženskih organizacija u Srbiji za praćenje implementacije strategija, zakona i mera zaštite, kao i za zagovaranje pozitivnih promena;
  • Identifikovanje primera dobrih praksi postojećih nezavisnih tela za praćenje nasilja prema ženama;
  • Formiranje nezavisnog tela za praćenje nasilja prema ženama.

Za postizanje ovih ciljeva i rezultata planirane su sledeće osnovne grupe aktivnosti:

  • Edukacija predstavnica ženskih organizacija kroz dva ciklusa dvodnevnih treninga i dva ciklusa mentorskog rada u oblastima metodologije prikupljanja podataka i analize i pisanja predloga praktičnih politika i javnog zagovaranja;
  • Pregled i analiza postojećih preporuka i modela za formiranje nezavisnog tela za praćenje nasilja prema ženama i saradnja sa ženskim organizacijama i javnosti na izradi najboljeg predloga za formiranje ovog tela;
  • Formiranje Radne grupe za analizu mogućnosti i izradu predloga za formiranje Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama, izbor članica Opservatorije i predstavljanje Opservatorije široj javnosti.

Ciljna grupa:

  • ženske organizacije,
  • predstavnici/e nezavisnih državnih tela za zaštitu ljudskih prava,
  • žene žrtve rodno zasnovanog nasilja.