Trajanje projekta: 15 meseci

Projekat finansira: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji

Projekat u partnerstvu realizuju Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u crnom

Osnovni cilj projekta: Doprinos promovisanju mira i poštovanja ljudskih prava, ljudske bezbednosti i zaštite od rodno zasnovanog nasilja, kroz osnaživanje žena za saradnju, pravljenje koalicija i uticaj na unapređenje politika i procedura u  sektoru bezbednosti, a u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1325.

Trajanje projekta: 24 meseca (2015/2016)

Projekat finansira: : Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima.

Trajanje projekta: 15 meseci

Projekat finansira: UN Women

Partnerske organizacije na projektu su CESI :: Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istraživanje, Zagreb i Fondacija CURE , Sarajevo

Osnovni cilj projekta je osnaživanje mladih žena i devojaka, aktivistkinja ženskih grupa (naročito iz višestruko marginalizovanih grupa, iz ruralnih i nerazvijenih oblasti i Romkinja) za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou kako bi postale prepoznate braniteljke ženskih ljudskih prava. Projekat će doprineti umrežavanju sa vršnjakinjama iz BiH, Srbije i Hrvatske i jačanju kapaciteta ženskih organizacija.

Trajanje projekta: 12 meseci

Projekat finansiran od: Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program

Osnovni cilj projekta je povećanje odgovornosti države  za efikasniju zaštitu žena od rodno zasnovanog nasilja i njihovih ekonomskih i socijalnih prava kroz promociju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i demokratskih reformi u javnim službama. Partnerska organizacija: Rekonstrukcija ženski fond.

Trajanje projekta: 3 godine

Projekat finansiran od strane: Ambasade Kraljevine Norveške

Partnerske organizacije na ovom projektu su Kontakt organizacije civilnog društva (KOCD): Amity- snaga prijateljstva (pitanje položaja starih), Autonomni ženski centar (pitanje položaja žena), Centar za samostalni život invalida Srbije (pitanje položaja osoba sa invaliditetom), Građanske inicijative (pitanje položaja mladih), Grupa 484 (pitanje položaja izbeglih i raseljenih lica), Društvo za razvoj dece i mladih – Omladinski klub (pitanje položaja dece), Romski informativni centar (pitanje položaja Roma).

Osnovi cilj ovog projekta je obezbeđivanje efikasnije primene novog Zakona o socijanoj zaštiti i mera koje se donose u cilju suzbijanja socijalne isključenosti.

Trajanje projekta: 24 meseca
Projekat finansiran od strane:
 Evropske unije u sklopu regionalnog programa IPA 2009 – Civil Society Facility.

Partnerske organizacije na ovom projektu su Udružene žene Banja Luka (BiH), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska) i Društvo SOS telefon (Slovenija). U realizaciji projekta, kao saradnik, podršku Autonomnom ženskom centru pruža Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Osnovi cilj ovog projekta je da doprinese povećanom učešću i uticaju žena na procese stvaranja politika iz oblasti socijalnog uključivanja i aktivnijem učešću u procesima priključivanja Evropskoj uniji.

Trajanje projekta: 12 meseci
Projekat finansiran od strane:
 Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Osnovni cilj ovog projekta je formiranje nezavisne Nacionalne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama.

Zbog nedovoljno razvijenog sistema prikupljanja i obrade podataka u oblasti rodno zasnovanog nasilja, javlja se potreba za formiranjem ovog tela. Takođe, nedostaju sistematski podaci o sprovođenju zakona i mera u ovoj oblasti. U Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije iz 2009. i 2010. godine ovaj problem se prepoznaje. Izveštaj iz 2010. godine konstatuje da je vidljiv porast nasilja u porodici.

Opšti cilj: doprinos sprovođenju Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti (2009-2015)

Cilj projekta: Podizanje kapaciteta (sticanje ili dalji razvoj znanja) predstavnika relevantnih državnih institucija, nevladinih organizacija i predstavnika lokalnih samouprava za saradnju i koordiniranu akciju zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta Prava žrtava nasilja-ka evropskim rešenjima je uspostavljanje boljeg zakonodavnog okvira za zaštitu prava žrtava nasilja u porodici i unapređenje implementacije zakonskih rešenja.

  1. Kreiranje sistematizovanog znanja o poziciji žrtava nasilja u četiri vrste sudskih postupaka-krivičnom, porodičnom, prekršajnom i izvršnom postupku, sa naglaskom na poziciju i potrebe posebno osetljivih socijalnih grupa.
  2. Kreiranje edukativnih kurikuluma za ciljne grupe-tužioce, i sudije koji postupaju u četiri vrste sudskih postupaka, a na osnovu rezultata istraživanja o poziciji žrtava i analize preporuka, zakonodavnih rešenja i procedura u zemljama Evropske Unije.
  3. Predlozi za izmene i dopune relevantnih zakona biće izrađeni na osnovu rezultata istraživanja i u participativnom procesu sa pravnim ekspertima i profesinalcima iz različitih sektora (državnog, privatnog, nevladinog) .

Trogodišnji projekat se sprovodi u partnerstvu 7 kontakt organizacija civilnog društva (Amity, AŽC, Centar za samostalni život invalida Srbije, Građanske inicijative, Grupa 484, Društvo za unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Romski informativni centar) i Institutom za održive zajednice (ISC). Projekat je finansijski podržan od Norveškog Ministarstva inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs).

Opšti cilj projekta: Podrška  političkim i društvenim procesima reforme u Srbiji u okviru EU integracija.